AlltomBostad

Balkong- & väggväxthus

Balkong- & väggväxthus

Dessa mindre väggväxthus är ideala för hobbyodlaren med begränsad yta. Modellerna är designade till balkonger, små trädgårdar och är perfekta för plantor, frön och tomater. Modellerna har takränna, lättlöpande skjutdörr och hög totalhöjd. Som extra tillbehör erbjuds 2 hyllor i ett set till Ida 900 och 1300 som ökar odlingsytan betydligt. Till ida 3300 används samma tillbehör som till de fristående växthusen.

Läs mer på vår hemsida