AlltomBostad

Få bästa komfort

Få bästa komfort

Få bästa komfort + upp till 40% energibesparing

Du/ni som installerat berg/mark/luft – vattenvärmepump. Med Elementfläkten går det att sänka energiförbrukningen upp till 40% för vissa pumpar och behovet av spetsvärme minskar. Ni som vill få lågtemperaturelement utan att byta ut det gamla elementet.

Läs mer på vår hemsida