AlltomBostad
Klimat-Comfort

Visa alla produkter från: Klimat-Comfort

Avhärdningsfilter 70 L  1354 - Se mer på vår hemsida

Avhärdningsfilter 70 L 1354

Filtret renar ditt vatten från kalcium, magnesium och mindre mängder icke utfällt järn och mangan (klart vatten). Regenerering (återladdning) med avhärdningssalt och vatten sker automatiskt. Flödesstyrd automatik.

(Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.)

Sökord: vattenfilter, vattenrening, avhärdningsfilter.