AlltomBostad
Miami Pool AB

Visa alla produkter från: Miami Pool AB

Kemikalier för vattenbalans - Se mer på vår hemsida

Kemikalier för vattenbalans

För att få ett rent och klart vatten som håller hög kvalitet är det viktigt att vattnet har rätt värden och är i balans. Utöver att du behöver tillsätta kemikalier för desinfektion, såsom Baquacil, klor eller brom, behöver du även hålla kolla på vattnets pH-värde, alkalinitet och hårdhet. Detta kallas för vattenbalans. Här hittar du produkter för att både mäta och justera dessa värden.

Lokala återförsäljare

Sökord: poolkemikalie.