AlltomBostad

Renoveringstips!

Renoveringstips!

Följande punkter kan t.ex. vara bra att tänka på innan en badrumsrenovering:
• Är golvbrunnen äldre än 1990 så ska denna bytas ut
• Golvet ska luta mot golvbrunnen
• Golvbrunnen ska vara fixerad och installerad i våg
• Toleranser och avstånd mellan rör/avlopp ska vara uppfyllda
• Underlaget ska vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor

Se fullständiga krav i GVKs branschregler och hitta din GVK-auktoriserade tätskiktsentreprenör på www.gvk.se

Läs mer på vår hemsida