AlltomBostad

Vi förebygger vattenskada

Vi förebygger vattenskada

Förebygg vattenskada och spara pengar. Med en WaterFuse® Vattenfelsbrytare kan du förhindra en vattenskada. Det finns många valmöjligheter, men det bästa systemet är utrustat med både tryckgivare, tempgivare och vattensensorer.

• Tempgivaren larmar och stänger av vid låga temperaturer.
• Vattensensorer larmar och stänger av om de indikerar vatten.
• Tryckgivaren söker automatiskt av förändringar i vattentrycket efter små läckage, vilket annars riskerar bli en dold vattenskada.

Läs mer på vår hemsida