Paneler

Beställ information om Paneler

Kontakter

Paneler Panelklädda väggar tillhör den svenska byggnadstraditionen. Men varje epok och miljö kräver sin panel för att byggnaden ska hålla stilen. Hos oss hittar du ett 20-tal olika panelprofiler och dessutom i olika träslag och även målade. Förutom bastupanel och klassiker som pärlspont och falspanel har vi smartspont, fasspont och många andra paneler för lite mer moderna miljöer. För visst är det skillnad på gillestuga och torparkök?

Fler produkter från ABI TRÄ AB