AlltomBostad
 
Aqua Invent AB

Visa alla produkter från: Aqua Invent AB

Vattenrening från Aqua Invent AB

Avhärdningsfilter typ MK-C - Se mer på vår hemsida

Avhärdningsfilter typ MK-C

Problem
• Hårt vatten; kalcium och magnesium
• Skador på textilier vid tvätt
• Igensatta ledningar


Lösning
= MK-C eller AH-T

Avhärdnings-/Humusfilter typ MKSH - Se mer på vår hemsida

Avhärdnings-/Humusfilter typ MKSH

MKSH ur vår Enviro®-serie är ett kombinerat avhärdnings- och humusfilter av s k kabinettyp, dvs med saltbehållaren integrerad i filtret.

Avhärdningsfilter typ AH-T - Se mer på vår hemsida

Avhärdningsfilter typ AH-T

Problem:
• Hårt vatten; kalcium och magnesium
• Skador på textilier vid tvätt
• Igensatta ledningar


Lösning
= MK-C eller AH-T

Avsyrningsfilter typ A - Se mer på vår hemsida

Avsyrningsfilter typ A

Avsyrningsfilter A i vår Enviro filter ®-serie är ett uppströmsfilter som normalt skall monteras mellan pump och tryckkärl. Därför är pumpkapaciteten helt avgörande för val av filterstorlek.

A-filtret är originalet (vårt patent nr SE 8803861) som fungerar naturligt utan kemikalier, är helautomatiskt och driftsäkert. Filtret klarar stora vattenuttag och ger ett jämnt pH-värde oberoende av variationer i vattenuttaget. Även vid begränsad vattentillgång passar A-filtret utmärkt eftersom att det inte förbrukar spolvatten. Alla detaljer i filtret är korrosionssäkra. Det verksamma filtermediat är Magnodol (halvbränd dolomit).

Nitratfilter typ MKN - Se mer på vår hemsida

Nitratfilter typ MKN

MKN ur vår Enviro®-serie är ett nitratfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret). Filtret kan erhållas både i en tidsstyrd och i en volymstyrd variant. Filtret är helautomatiskt med 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen. Filtermedia som används är NO3-jon selektiv stark anjonbytare som effektivt avlägsnar nitrat ur vattnet. Filtret är utrustat med Bypass-ventil. Kåpa till huvud medföljer.

Vattenanalys - Se mer på vår hemsida

Vattenanalys

Du som har egen brunn har också eget ansvar för vattenkvaliteten. Regelbundna vattenprover är en förutsättning för ett säkert och rent dricksvatten.

Första steget mot rent vatten är en vattenanalys. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret till vänster, så skickar vi en provflaska med instruktioner. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Enkelt och smidigt!

Fluoridfilter typ F-55 - Se mer på vår hemsida

Fluoridfilter typ F-55

Vårt fluoridfilter reducerar effektivt höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå. Fluoridfiltret F-55 ur vår Enviro filter®-serie är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfiltera, patronfilter och tappkran.

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

Humusfilter typ MKH - Se mer på vår hemsida

Humusfilter typ MKH

MKH ur vår Enviro filter®-serie är ett humusfilter av kabinettyp med saltbehållaren integrerad i filtret. Filterna kan erhållas både i en tidsstyrd och en volymstyrd variant. Filtret är helautomatiskt med 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen. Filtermedia är en makroporös anjonbytare som effektivt avskiljer humusämnen. Filtret är utrustat med Bypass-ventil. Kåpa till huvud medföljer.

Avjärningsfilter typ Mn / MnA - Se mer på vår hemsida

Avjärningsfilter typ Mn / MnA

De helautomatiska Mn/MnA-filtren har mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad. De är underhållsfria och kemikaliefria. Filtren är även lämpliga för vatten med svavelväte. Både Mn- och MnA-filter monteras efter tryckkärl (hydrofor).

Adsorbtionsfilter K - Se mer på vår hemsida

Adsorbtionsfilter K

K-filtret i vår Enviro-filter®-serie är ett lättskött adsorbtionsfilter (kolfilter) som renar vattnet från SMAK, LUKT, FÄRG, KLORFÖRENINGAR mm.

OBS! Om färgen beror på hög järnhalt skall järnfilter installeras respektive humusfilter om färgen beror på mycket höga halter av humusämnen.

Filtrets funktion är att filtermassan, som har microkanaler och därmed en yta på ca 1000 m2/gr, adsorberar gaser, humus, klor m fl ämnen. När filtermassans microkanaler är fyllda med avskiljda ämnen bytes massan ut mot ny.

Arsenikfilter typ AS – 12 - Se mer på vår hemsida

Arsenikfilter typ AS – 12

AS-12 är ett helautomatiskt filter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret, avlägsnar uppsamlade partiklar, samt lagrar mängden genomströmmad (behandlad) vattenmängd i m3.

Utbytesintervallen är beroende på råvattenanalys och vattenförbrukning. Normalt skall ett sådant utbyte ske efter 1 000 - 2 500 m3 renat vatten.

Avhärdnings-/Nitratfilter typ MKSN - Se mer på vår hemsida

Avhärdnings-/Nitratfilter typ MKSN

MKSN i vår Enviro filter®-serie är ett kombinerat avhärdnings- och nitratfilter av s k kabinettyp, dvs med saltbehållaren integrerad i filtret. Filtret är helautomatiskt med en 5-stegs filterventil som medger regenereringsintervall 1-7 ggr/vecka.

Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) och gör vattnet mjukt. En NO3 selektiv anjonbytare avlägsnar effektivt nitrat ur vattnet. Andelen katjonbytare respektive anjonbytare av den totala filtermassavolymen anpassas efter analysresultatet av vattnet.

Filtret är utrustat med Bypass-ventil.

Avjärnings-/Avhärdningsfilter typ DFX / DFAX - Se mer på vår hemsida

Avjärnings-/Avhärdningsfilter typ DFX / DFAX

Med avjärnings-/avhärdnings-filter typ DFX / DFAX ut vår Enviroserie får Du ett helt unikt filter som är ett nytänkande inom vattenrening. Dessutom får Du ett filter med högeffektiv reningseffekt och mycket enkel skötsel som inte kräver oxidationskemikalier och som med fördel även kan installeras efter hydropress.

Nedströms Avsyrningsfilter typ ADF - Se mer på vår hemsida

Nedströms Avsyrningsfilter typ ADF

ADF-filtret i vår Enviro filter®-serie är ett helautomatiskt nedströms kombinationsfilter som med tidsstyrd automatik neutraliserar vattnet från Aggressiv kolsyra, höjer pH-värdet och renar vattnet från partiklar, lägre halter av järn och mangan. ADF-filtret monteras efter tryckkärl.

pH-värde och kolsyra påverkas genom att filtret löser ut kalciumkarbonat och magnesiumoxid. Det verksamma filtermediat är Magnodol (halvbränd dolomit) . Filtret skall efterfyllas med Magnodol cirka tre gånger per år.

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår