Återvinna utan avfallsstationer?

Återvinna utan avfallsstationer?
Det uppmanas hela tiden till att återvinna material från hem och hushåll. I vårt soprum finns återvinning för tidningar. That´s it. Jag tar pet-flaskor och burkar till butiken, men varför är det så svårtillgängligt att hitta ställen att återvinna metall, batterier och hårdplast? Om situationen är lika i andra bostadsområden så tror jag att mycket hamnar i soporna. I städerna är det många som saknar bil, så vem släpar då kassvis med material tvärsöver stan för att det finns en återvinningsstation där? Stockholm Stad har tillsammans med Avfall Sverige genomfört ett pilotprojekt för att öka kunskapen om möjligheten att sortera ut och materialåtervinna textil. Målet har bland annat varit att utveckla och testa ett system för insamling av textilavfall på återvinningscentraler, men insamling i eller nära fastigheten måste vara möjlig, tycker jag. Naturligtvis är det en kostnadsfråga för fastighetsägaren, men det borde finnas något lockbete för dem för att genomföra detta. Skattelättnad, straffavgift eller lägre kostnad för hämtning av sopor? Annars hamnar allt i soptunnan och den blir större samtidigt som miljöpåverkan ökar.

 När cykeln rostat sönder kan den ändå var till nytta. Om den materialåtervinns sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Karlstad och Kumla – en sträcka på 12 mil. Så se till att lämna dina grovsopor till återvinning.

Textil: Resultatet av pilotprojektet med att återvinna textil i Stockholm visar att folk gärna lämnar sitt textilavfall till återvinning. Bäst fungerar rena textilprodukter, som kläder och hemtextil, utan inblandning av andra material. Det kan bli nya fibrer att användas i nya textilier. Själv lämnar jag större textilier såsom lakan och påslakan till min kompis mamma för hon använder dem till att göra trasmattor. Hela och fina kläder lämnas till försäljning eller ges bort, medan andra kläder såsom noppiga tröjor, hamnar i soporna. Känns inte bra.

 

 

Avfall Sverige

Facebook Twitter Google Plus Google Plus