AlltomBostad
 

BLI AV MED DÅLIG LUKT!

BLI AV MED DÅLIG LUKT!

OZON-Introduktion

Ozon finns i naturen dels som ett skyddande lager mot ultravioletta strålar i stratosfären dels som marknära ozon i atmosfären. Ozon förknippas oftast med miljöhoten; uttunning av ozonskiktet och ökad halt av marknära ozon. Faktum är att ozon även används för att desinficera luft och vatten och för användning i en mängd industriella processer såsom blekning av pappersmassa. Ozon är en mycket reaktiv molekyl som är eftertraktad för sin starkt oxiderande förmåga. Att använda ozon för rening är en väl beprövad teknik. Marknaden för ozon är stor bl a i USA och den håller på att expandera även här i Sverige, vilket gör att det är viktigt att vara medveten om vad ozon är.

Ozon

Ozon är tri-atomärt syre dvs O3 som naturligt återfinns i moder naturs kretslopp. Uppe i stratosfären, 10–50 km ovanför våra huvuden, omvandlar solljuset ständigt en del av luftens syremolekyler (O2) till ozon. Det naturliga ozonskikt som skapas på så sätt förmår absorbera ultraviolett ljus från solen, närmare bestämt den s.k. UV-B-strålningen (strålning inom våglängdsområdet 280–315 nm). Detta ozonlager gör det möjligt för liv att överhuvudtaget existera på jordklotet. Ozon framställs medvetet i generatorer som antingen bygger på metoder med UV-ljus eller en Corona urladdning. Man utgår från torkad luft eller syrgas (O2) som tillförs energi. Syremolekylen delas då upp i två stycken syreatomer. Syreatomerna förenar sig därefter med en annan syremolekyl vilket gör att man får en molekyl innehållande tre syreatomer dvs ozon.Ozonmolekylen har en kraftig oxidationspotential vilket innebär att den lätt reagerar med andra molekyler och bryter ner/omvandlar dessa. Ozon molekylen är en instabil förening vilket innebär att om den inte träffar på någon annan förening som kan oxideras, återbildas syremolekyler från ozonet. Livslängden för ozon varierar från några minuter uppemot någon timme beroende på omgivningen (temperatur, tryck föroreningar osv).

Industriellt ozon – marknära ozon – stratosfäriskt ozon

Viktigt är att skilja mellan det ozon vi producerar industriellt, marknära ozon och det ozon som återfinns uppe i stratosfären.

Stratosfäriskt ozon är det ozon som bildas i atmosfären med solens inkommande strålar som energikälla. När man talar om ozonhål innebär det att det ozon som bildas i stratosfären genom solens instrålningar på något sätt har försvunnit. Den största anledningen till att ozonlagret i stratosfären tunnas ut är att vi här nere på jorden har tillverkat och använt oss av föreningar såsom freoner som ozonet oxiderar (bryter ner) när de når ut i stratosfären. Bildning av marknära ozon är en delvis naturlig process. Ozon bildas vid elektriska urladdningar under åskväder och från fotokemiska reaktioner av t ex terpener som avges från barrskog. Den ökande mängden marknära ozon, det som ses som en miljöfara uppkommer genom reaktioner mellan solljus och gaser såsom kväveoxider och flyktiga kolväteföreningar. För dessa ämnen används ofta beteckningarna NOx respektive VOC (Volatile Organic Compounds). Både kväveoxider och kolväten uppträder naturligt i atmosfären, och likaså är det därför med ozonet. Luftens innehåll av kväveoxider och kolväten har emellertid ökat på grund av dagens omfattande föroreningsutsläpp. Därigenom har också ozonhalten i marknära luftskikt stigit. I Europa har den gott och väl fördubblats sedan slutet av 1800-talet, och ännu på 1970-talet ökade den med omkring 1% per år. Först de senaste åren tycks ökningen ha avstannat.

Läs mer på vår hemsida
Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår