AlltomBostad
 
Brandskyddsföreningen

Visa alla produkter från: Brandskyddsföreningen

Säkerhet från Brandskyddsföreningen

Brandskydd i fritidshus - Se mer på vår hemsida

Brandskydd i fritidshus

Det är lika viktigt att ha ett bra brandskydd i sommarstugan som i sin vanliga bostad. Passa på och se över elanläggningen, skaffa brandsläckare och brandfilt och kom ihåg att testa brandvarnaren!

Brandskyddsdokumentation - Se mer på vår hemsida

Brandskyddsdokumentation

Beskrivning och dokumentation i byggprocessen. Enligt Boverkets Byggregler BBR ska en brandskyddsdokumentation upprättas för byggnader vid ny-, om- och tillbyggnation. Den här uppdaterade handboken reder ut begreppen kring de olika dokument som behöver tas fram i olika skeden av byggprocessen och ger en praktisk och lättfattlig beskrivning av hur dessa bör se ut.

Brandskyddsguiden - Se mer på vår hemsida

Brandskyddsguiden

Det här är informationsbanken för dig som arbetar med brandskydd. Här finns allt från hur du ska strukturera upp brandskyddsarbetet till hur du väljer släckmedel.

Det byggnadstekniska brandskyddet har sin egen avdelning, liksom risker och skyddsåtgärder. Flera avsnitt är nyskrivna för att passa det systematiska brandskyddsarbetet och ett modernt förhållningssätt till brandskydd.

Filmbanken abonnemang - Se mer på vår hemsida

Filmbanken abonnemang

Genom filmbanken kommer du åt en stor samling utvalda filmer och klipp som på ett pedagogiskt sätt visar riktiga situationer kopplade till brand. Filmklippen är framtagna för att användas i utbildningar och samlas under rubriker som Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Grundläggande brandskydd, Anlagd brand och Första hjälpen. Klippen uppdateras löpande.

Filmerna och filmklippen är tillgängliga i streamat format; internetuppkoppling krävs för att de ska kunna visas.

Goda råd om att förebygga brand i hemmet - Se mer på vår hemsida

Goda råd om att förebygga brand i hemmet

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka brand.

Goda råd om brandskydd i fritidshus - Se mer på vår hemsida

Goda råd om brandskydd i fritidshus

I fritidshuset är det bra om man har brandvarnare, brandsläckare och en utrymningsplan.

Handbrandsläckare - Se mer på vår hemsida

Handbrandsläckare

De flesta bränder är små och begränsade i början. Ett snabbt agerande från de personer som befinner sig i närheten av branden är en av de absolut viktigaste brandskyddsåtgärderna. Och naturligtvis närheten till en handbrandsläckare.

Denna handbok vänder sig till dig som är brandskyddsansvarig och behöver mer kunskap inom detta område. Den visar dig och dina kollegor hur ni bäst väljer och använder handbrandsläckare.

Insatsplan - Se mer på vår hemsida

Insatsplan

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats. Fram till nu har dock riktlinjer för en standardiserad utformning av insatsplanerna saknats.

Det är bakgrunden till att Brandskyddsföreningen antog utmaningen att skapa denna rekommendation. Förhoppningen är att den ska fungera som en gemensam plattform för utformningen av framtidens insatsplaner.

Lås och utrymningsvägar - Se mer på vår hemsida

Lås och utrymningsvägar

Det ska vara lätt att ta sig ut vid nödsituation men svårt för obehöriga att ta sig in. I den här boken finns förslag på lämpliga lösningar på utrymnings- och säkerhetssystem.

Denna rekommendation riktar sig speciellt till fastighetsägare, fastighetsskötare, nyttjanderättshavare, räddningstjänst, försäkringsgivare, låsprojektörer, brandkonsulter, brandskyddsansvariga, arkitekter och andra som berörs av detta område.

Skorstenar och eldstäder - Se mer på vår hemsida

Skorstenar och eldstäder

Det här är en heltäckande beskrivning av problematiken med eldstäder och rökkanaler. Vi vänder oss i första hand till dig som ska installera en eldstad eller skorsten i en villa eller ett fritidshus. Boken är tänkt att användas som uppslagsbok och hjälper dig att ställa de rätta frågorna när du ska köpa en eldstad eller en skorsten. Du får tips om hur du gör en säker installation och hur du använder din eldstad på bästa sätt.

Trädgårdseldning - Se mer på vår hemsida

Trädgårdseldning

Våren är i antågande. Jättehärligt för alla soltörstande, men med det kommer också de första gräsbränderna... Var försiktig när du eldar trädgårdsavfall. Det är lätt hänt att elden sprider sig. Lämna aldrig elden utan uppsikt!

Webbutbildning Brandsäkerhet i hemmet (gratis) - Se mer på vår hemsida

Webbutbildning Brandsäkerhet i hemmet (gratis)

Nu har du möjlighet att på ett nytt och spännande sätt lära dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj.

Utbildningen är gratis och genomförs på datorn. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Utbildningen finns översatt till engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår