AlltomBostad

Bygg en altan med räcken - Byggbeskrivning

Planering

Uterummets placering i anslutning till huset brukar vara given. Var uterummet placeras beror på en kombination av flera faktorer. Solfaktorn är viktig - övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol. Ett alternativ är två uterum i olika väderstreck.

Eftersom uterummet är en utvidgning av husets vistelseyta ska man tänka på att kommunikationen inne/ute fungerar bra. Vindskydd och insynsskydd är faktorer att också ta hänsyn till. För den unga familjen är ett barnvänligt uterum en självklarhet. Fundera redan från början på hur en eventuell framtida tillbyggnad ska göras. Det kan gälla en utbyggnad i vinkel eller en del under tak.

Ett uterum på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande.

För att bygga en altan utan tak behövs inget bygglov. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15 m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Materialval

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:

  • trä i kontakt med mark
  • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver
    att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
  • trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö (till exempel i syllar, på plintar och betongplattor).

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:

  • oskyddat trä ovan mark.


Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och vinkelbeslag ska vara ordentligt rostskyddade - använd rostfritt alternativ före varmförzinkat.

Ytbehandling med till exempel alkydoljefärg eller transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att småsprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med färg eller penetrerande grundolja.

 

Plintar

Uterummets stolpar vilar nertill mot gjutna betongplintar. I det här fallet har vi använt stolpskor,  om gjuts fast i plintarna. Alternativt kan kraftiga plattjärnsbeslag användas.

Om marken består av grus och sten gräver man plinthålen cirka 500-600 djupa till fast underlag. All matjord ska tas bort. Därefter gjuts plinten av betong, varvid beslagen gjuts fast efter riktning och uppstagning.

Om matjordslagret är tjockt eller om marken är lerig och tjälskjutande måste betongplintarna längre ner i marken för att nå fast underlag. Först grävs ett djupt hål och en liten bottenplatta gjuts av betong. Tryck fast en bit armeringsjärn i mitten. När denna gjutning hårdnat placeras en rund gjutform av papp med diameter 150 i hålet och jorden fylls tillbaka runtom. Därefter fylls pappröret med betong och beslaget gjuts fast.

 

Konstruktion

Stödregel (bärlina) (1), 6 000 lång, skruvas fast med fransk träskruv eller fasadplugg mot husgrunden. Regeln består av två bitar, 45 x 45 och 45 x 195, vilka skruvs ihop.

Den främre stödregeln (2) skruvas ihop av två bitar: 45 x 45 och 45 x 195. Avväg regeln noga med långt vattenpass, så att den blir horisontell och på exakt samma höjd som den andra stödregeln. Eftersom längden i vårt exempel är 6 000 kan dold längdskarvning göras med stöd mitt över stolpe.

De 11 golvreglarna (3) är av dimension 45 x 145 och längd 2 400. De fixeras med skråspikning eller vinkelbeslag mellan de båda stödreglarna i fram- och bakkant, på c avstånd 600. Framkantens breda stödregel döljer helt golvreglarnas ändträ. Trädäckets golv görs av dimensionen 28 x 95-120. Använd 5 mm tjocka distansbitar när bräderna spikas eller skruvas fast, så blir springorna lika stora.

Stolparna (4) är uppbyggda som en I balk. De spikas ihop av en mittbit 45 x 70 och två ytterbitar 34 x 120. Fördelen är att man på ett snyggt sätt kan sammanfoga stolpar och horisontella reglar utan synliga skarvar. Se även detaljen som visar en hörnstolpe.

Stolparna (5) mot husväggen är av klenare dimension än övriga stolpar. Mittbiten, som den övre räckesregeln vilar mot, är 45 x 45. Denna skruvas eller spikas fast mot husväggen. Ytterbitarna är av dimension 34 x 70.

Mitt på sidoräckena är en stolpe (6). Dimensionerna är, liksom för övriga stolpar, 45 x 70 och 34 x 120. Vänta med att spika fast sista ytterbiten tills kryssreglarna är på plats.

De horisontella räckesreglarna (7), som är 45 x 70, utgör räckets stomme. Mellan dem kan kryssreglarna fixeras. Därvid gäller noggrann måttagning på plats och att krysset görs halvt-i-halvt. Räckesreglarna kan också fungera som spikfäste om lodräta spjälor, 22 x 95-120, ska spikas fast. Det dekorativa urtaget sågas med elektrisk sticksåg.

 

 

Trappans sidostycken (vangstycken) består av en stödbalk (9) 45 x 145 med fastspikade måttanpassade kilar (8) ovanpå. Kilarna utgör stöd för trappstegen som spikas fast. De idealiska måtten för en trappa är cirka 300 stegdjup och cirka 150 trappstegshöjd. Under mark vilar sidostyckena mot två betongplattor, avsedda för trädgårdsgångar. Upptill fixeras sidostyckena mot främre stödregeln med skråspikning eller vinkelbeslag.

Detalj: hörnstolpe
Nertill greppar mittbiten om stolpskon, som gjuts fast i betongplint. Använd alternativt raka plattjärnsbeslag. Främre stödregeln vilar helt ovanpå den avkapade mittbiten. Sidoräckets två reglar passar i urtag i stolpens ena ytterbit. Räcket avslutas upptill med en överliggare som även täcker stolparna.Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår