AlltomBostad

Bygg en bod - byggbeskrivning

Ritningarna visar boden i två storlekar - 7 m2 och 10 m2 - med samma bredd och höjd, men olika längd. Beskrivningen gäller för en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak anstå. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet!

De flesta illustrationerna avser den större boden på 10 m2, men gäller i princip också för den mindre boden. Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

 

Bygglov

För en bod som är högst 3 m hög och som har högst 15 m2 byggnadsyta - den yta som avgränsas av väggarnas utsidor - krävs inte bygglov. Rådgör ändå gärna med byggnadsnämnden, som också kan lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till de senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande.

Vill man överskrida höjd eller ytmått kan man ofta ganska enkelt få bygglov för detta. Byggnadsnämndens expedition ger besked om rutiner och avgifter.

 

Grund

Bestäm bodens placering och märk ut sidorna. Ett praktiskt sätt att göra detta är att sätta upp så kallade profiler i hörnen 1. Dessa placeras på samma höjd och någon meter ifrån tänkt väggliv. Från dem kan man spänna linor 2 för att markera bodens sidor.

 

Genom att mäta diagonalerna - måtten ska vara lika stora - kan man kontrollera att utsättningen är rätvinklig. Om linornas lägen på profilerna markeras med spikar kan de tillfälligt avlägsnas under arbetets gång, till exempel vid grävningen.

 

Plintar

Boden placeras på betongplintar. Gräv gropar för dessa. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, till exempel lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Om berget lutar kraftigt kan en avjämning för plinten bli nödvändig. En bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.

Gjut bottenplattor 3 och tryck fast armeringsjärn i dessa. När betongen hårdnar placeras gjutformar 4 av papp på bottenplattorna. Väg av noga. Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant. Kapa eller böj ner uppstickande armeringsjärn 5. Fyll därefter tillbaka jord kring formarna och fyll dem med betong. Tryck fast plattjärnsbeslag/stolpfästen 6 av varmförzinkat stål för bärlinor och bjälkar i den ännu inte hårda betongen.

 

Bjälklag

Lägg ut syllisolering 7 på plintarna - bitar av grundpapp kan användas. Spiklimma stödläkt 8 på bärlinorna, se detalj A. Använd spik 75-2,8, spikavstånd c 200. Gör urtag för stödläkten i bjälkarna, se detalj B. Placera ut bärlinorna 9. Gavelbjälkarna fästs mot plintarna med förankringsjärn 10. Placera ut de övriga bjälkarna 11 och spika samtliga bjälkar till bärlinorna, 2 stycken spik 100-3,4 i varje bjälke.

 

 

Om golvet ska isoleras görs det lämpligen nu. Lägg in blindbotten mellan bjälkarna, en vindtät papp, och därefter isolering. Spika golvbräder 23 x 95 ända ut till kanterna. Första brädan läggs med notsidan utåt. Använd dyckert 60-2,3. Spikningen kan utföras dold.

 

 

Regelstomme

Väggarnas regelverk spikas ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Börja med de två långsidorna - var noga med måtten och rätvinkligheten. Spika reglar 12 och diagonaler 13 genom syll 14 och hammarband 15. Använd spik 100-3,4.

 

 

Fortsätt på samma sätt med fönstergaveln. Om man vill ha ett mindre fönster tillkommer kortlingar 16 för detta. Samma gäller för fönster på långsidan, se detalj C. Dörrgavelns stomme utförs i två delar, en på var sida om dörren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res den färdiga stommen till en långsida på plats, staga den provisoriskt och spika den till bjälklaget. Använd spik 100-3,4. Fortsätt med de övriga väggstommarna och spika dem till varandra. Slutligen spikas en kortling 17 ovanför dörröppningen.

 

 

Tak

Snedfasa och kapa till mellanåsarna, virkeskvalitet C24/K24, se detalj D. Montera mellanåsarna. Såga till mittåsens nedre del, se detalj E. Den sneda vinkeln ska vara 30°, det vill säga samma som takvinkeln. Spiklimma fast mittåsens övre del 18. Använd spik 100-3,4. Montera mittåsen med kortlingar 19. Provisorisk pallning kan underlätta detta arbetsmoment.

Takpanelen 20 spikas på mellanåsarna, hammarbanden och mittåsen. Använd spik 60-2,3. Fäst kompletterande spikläkt 21 för panelen vid gavlarna. Anbringa vindskivor och takpapp. Närmast vindskivan läggs en 50 x 50 trekantlist. Pappen dras upp över listen och fästs mot vindskivan. Pappen avslutas 20 utanför takpanelen vid taksprånget, så att inte vatten sugs in i panelens ändträ.

Fasadpanel

Panel-, knut- och foderbräderna bör grundmålas innan de spikas upp. För mer information, läs mer i Byggbeskrivning Nymålning. Spika panelen med dyckert 60-2,3. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppning. Sätt fönsterkarmen på plats, fixera den med kilar och fäst den till regelstommen.

Gör på samma sätt med dörrkarmen. Läs mer i Byggbeskrivning Byta fönster och Montera dörr. Spika foder kring dörr och fönster samt montera fönsterblecket. Knutarna täcks in med knutbräder. Obs! Vid varje hörn används två knutbräder av olika bredd, den ena överlappar den andra. Måla panel, knutar och foder en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras.

 


Trappa

Komplettera utvändigt med en trappa. Lämpliga mått är steghöjd 150-165 och stegdjup 300. För mer information se bygg en trappa - byggbeskrivning.  

 

Alla mängder utan hänsyn till spill


Detalj Dimension Mängd


Bärlinor
Golvbjälkar
Totalt

Stödläkt

Golvbräder  råspont
Takpanel

Totalt


Reglar
Hammarband
Diagonalsträvor
Kortlingar
Syll
Totalt

Spikläkt
Mittås
Totalt

Mittås
Mellanåsar
Obs! Konstruktionsvirke C24/K24

Vindskivor
Knutbräder
Foderbräder
Totalt

Knutbräder
Fasadpanel/
Enkelfasspont 


45 x 145
45 x 145
45 x 145

45 x 45

23 x 95
23 x 95
råspont
23 x 95
råspont


45 x 70
45 x 70
45 x 70
45 x 70
45 x 70
45 x 70

45 x 45
45 x 45
45 x 45

45 x 145
70 x 220


22 x 95
22 x 95
22 x 95
22 x 95

22 x 120

22 x 95

7,5 lm
18,2 lm
25,7 lm

7,5 lm

9,8 m2
16,2 m2

26,0 m240,7 lm
12,0 lm
15,2 lm
4,0 lm
11,6 lm
83,5 lm

7,6 lm
4,4 lm
12,0 lm

4,4 lm
8,8 lm


8,0 lm
7,6 lm
9,4 lm
25,0 lm

7,6 lm

23,5 m2

 

Materialspecifikation: Lilla boden 7 m2

Alla mängder utan hänsyn till spill

Detalj Dimension Mängd


Bärlinor
Golvbjälkar
Totalt

Stödläkt

Golvbräder  råspont
Takpanel råspont
Totalt  råspont

Reglar
Hammarband
Diagonalsträvor
Kortlingar
Syll
Totalt

Spikläkt 
Mittås 
Totalt

Mittås
Mellanåsar
Obs! Konstruktionsvirke C24/K24

Vindskivor
Knutbräder
Foderbräder
Totalt

Knutbräder 
Fasadpanel/
Enkelfasspont


45 x 145
45 x 145
45 x 145

45 x 45

23 x 95
23 x 95
23 x 95

45 x 70
45 x 70
45 x 70
45 x 70
45 x 70
45 x 70

45 x 45
45 x 45
45 x 45

45 x 145
70 x 220


22 x 95
22 x 95
22 x 95
22 x 95

22 x 120

22 x 95


5,1 lm
13,0 lm
18,1 lm

5,1 lm

6,6 m2
12,0 m2
18,6 m2

33,4 lm
9,6 lm
15,2 lm
4,0 lm
9,2 lm
71,4 lm

7,5 lm
3,2 lm
10,7 lm

3,2 lm
6,4 lm


8,0 lm
7,6 lm
9,4 lm
25,0 lm

7,6 lm

19,4 m2

 Materialet presenteras av:

Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår