AlltomBostad

Bygg en grind - byggbeskrivning

Planering

En grindkonstruktion utsätts med tiden för hårda påfrestningar, alltifrån fukt och torka till lekande barn. Till grindstolparna används tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A och till grinden planhyvlat virke. Staketets spjälor görs av finsågad gran eller tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB.
Läs mer i Byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Detaljer som skruvar, bultar, beslag och gångjärn ska vara av rostfritt stål eller varmförzinkade och bör överdimensioneras en aning för att förbättra hållfastheten. Oavsett ytbehandling bör alla metalldelar målas omsorgsfullt.

Det är en fördel om gångjärnen är långa, helst lika långa som grindens bredd. Med genomgående bultar förstärks hela grindkonstruktionen.

Fundera över hur brett grindhål du behöver. En lastbil kräver minst tre meter. I byggbeskrivningen är varje grind cirka 950 bred. Pargrindens öppning blir cirka 1 900.

Var mycket noggrann vid uppmätning och markering. Använd anslagsvinkel och eventuellt ett strykmått. Såga urtagen med en bredbladig och fintandad såg. Hugg därefter bort träet med ett platt brett stämjärn. För att få botten i urtagen riktigt plana använder man slutligen en flat fil. Den övre avrundade formen sågas och filas fram.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Stolpfästen

Stolpfäste (1) består av betongplintar. Gräv hål till fast underlag. I hålets botten, cirka 800-1 000 djupt, gjuts en liten bottenplatta av betong. Tryck fast ett kraftigt armeringsjärn i mitten. När gjutningen hårdnat placeras en gjutform av papp Ø 150-200 ovanpå. Hålet runt om fylls igen med jord. Fyll sedan pappröret med betong, varvid två varmförzinkade plattjärnsbeslag 6 x 40 gjuts fast. Vid fastgjutningen stagas beslagen med en träkloss. Stolparna fixeras med genomgående bult. Placera en bit syllisolering av typ grundpapp mellan stolpe och plint. I alternativ (2) kan cirka 2 000 långa spetsade grindstolpar slås ner i grävda hål. Det förutsätter porös jord.

Obs! Spetsningen ska vara gjord före impregneringen. När stolpen är nerslagen och står rakt och stadigt fylls hålet med stenar som packas ordentligt. Ett eventuellt fastspikat kryss av tvärreglar nedtill på stolpen förstärker ytterligare. Överst fylls hålet igen med betong. Ytterligare en grundläggningsmetod är ett engelskt stålfundament (3) som slås ner i marken med slägga. Här slipper du både grävning och gjutning. Fundamentet består av en stolpsko svetsad på ett spetsat stål.Ytbehandling

Bra ytbehandling får man med minst tre strykningar alkydoljefärg, avsedd för utvändigt bruk. Små kvistmärken kan täckas med kvistlack före målning. Första strykningen (grundningen) görs med alkydoljegrundfärg. Behandla ändträytorna med penetrerande grundolja eller någon lämplig träskyddsprodukt innan grundningen. Måla inte på trä som har en fuktkvot över 16% - gäller även för impregnerat trä. Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare.


Måla grinden innan gångjärnen monteras. Var särskilt noggrann vid ändträytor så att de blir ordentligt mättade med färg. Hakgångjärn av kraftigt, varmförzinkat plattjärn finns i längder från 300 till 1 000. Gångjärnen skruvas fast med genomgående vagnsbultar. Delen i grindstolpen monteras med fransk träskruv.

 

Vagnsbult R(skruv med M-gänga med rund skalle). Fransk träskruv Tskruvas fast i förborrade hål med skiftnyckel.

Två olika grindlås som kan köpas eller beställas hos bygg- och trävaruhandlare.

 

Grind med krysspjälor

Den här dubbelgrinden fungerar också bra som enkelgrind. Bredden på en grind är 950 och höjden är 1 000. Måtten kan naturligtvis justeras efter egna önskemål. Grindstolpen är 120 x 120 eller 145 x 145. Grindens höjd ska passa ihop med grindstolpar och staket.

Ramverket, som sammanfogas halvt-i-halvt, ger en indelning i fyra fält. Nedtill finns 8 stycken lodräta spjälor av Ø 27 rundstav. De monteras/limmas i borrade hål med tät passning. Upptill finns två kryss. Även här görs mittsammanfogningen halvt-i-halvt.

Sammanfogningarna ska göras så noga och tätt att grinden blir diagonalstyv och fukt har svårt att tränga in. Gör gärna en mall före sammanfogningen för att få alla vinklar räta. Ramvirkets halvt-i-halvt-sammanfogningar skruvlimmas ihop. Använd rikligt med fukttåligt snickerilim. Spänn ihop fogarna med tvingar medan limmet torkar. För att underlätta vattenavrinning på delarna U,Ioch Prundas översidorna av med hyvel.

Bilden A visar grindens konstruktion från baksidan. Spjälorna (12), av rundstav, borras in i (7) och (8). Särskilt nedtill måste hålen fyllas ut ordentligt så att vatten inte kan tränga in. Använd fukttåligt snickerilim.

(10) är en överliggare som är lite bredare än (8). Överliggaren täcker också (9):s övre anslutning, som är ändträ. För att underlätta vattenavrinning rundas överliggaren av. För att få bra passning på kryssen (11) ska exakt storlek ritas av och provas med grindens ramkonstruktion provisoriskt monterad. Varje kryss fixeras sedan med 4 stycken 8 mm centrumtappar, som borras in i ramvirkets sido- och mittstolpe.

 

Grind med svängd överkant

Görs grinden bredare än här angivna mått rekommenderas en diagonal sträva på grindens insida. Grindens kantstolpar (13) och (14) görs av dubbla bitar 34 x 95. Först görs urtag i kantstolparna för tvärreglarna (16), som fästs in med tapparna (15). Avståndet mellan tvärreglarna är cirka 500. I kantstolpe (13) görs urtag 11 x 95 och i (14) 19 x 95. När (13) och (14) läggs ihop bildas fyrkantiga tapphål som är 30 x 95, där tapparna eska passa in. Tapparna görs i ändarna på tvärreglarna (16). Viktigt för grindens stabilitet och diagonalstyvhet är att passningen blir exakt.

Delarna (13), (14) och (16) limmas ihop samtidigt. Anliggningsytorna ska vara plana och presstrycket högt. Dra åt vagnsbultarna (19) med skiftnyckel. Spjälorna (17) monteras provisoriskt på tvärreglarna (16). Markera önskad form på spjälorna före montering och kapning. Spjälorna (17) placeras med 45 mellanrum. Urtag i spjälorna görs med 11 x 95 där de ansluter mot tvärreglarna (16). Spjälorna monteras med vagnsbultar (19) genom gångjärnen.

Detaljen visar de ihoplimmade kantstolparna (13) och (14), med urtag för tapp (15). Spjälan (17) har urtag för tvärregel (16). Alla tappsammanfogningar och halvt-i-halvt-sammanfogningar fixeras med genomgående vagnsbultar (19) och fuktsäkert snickerilim. Bultarna dras åt med muttrarna mot de långa gångjärnen (18). Utstickande bultdelar kapas av med bågfil och filas plana

 

Materialet presenteras av:

Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår