AlltomBostad

Bygg en skateboardramp - byggbeskrivning

1. Trä - det naturliga valet till skateboardramper

Trä är ett av våra mest använda material i alla typer av byggande och konstruktioner. Många börjar som barn med att bygga båtar och lådbilar och fortsätter som vuxna med att bygga egna hus och sommarstugor. Trä används också i stora byggnadsverk såsom broar och flervåningshus. Till skateboardramper och andra konstruktioner för skateboardåkning är trä ett bra val.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

2. Om trä

Trä är ett naturmaterial med många goda egenskaper. Det är starkt, flexibelt, hållbart och miljövänligt. För att behålla de goda egenskaperna är det viktigt att välja rätt trä för rätt ändamål och att använda materialet på rätt sätt. När man bygger skateboardramper ska man välja hållbart och robust trävirke. Det innebär som regel att man bör använda impregnerat eller behandlat trä. Läs mer i Byggbeskrivningarna Nymålning av utvändigt trä, Måla utomhus och Bra att veta om impregnerat trä.

3. Materialval

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:

 • trä i kontakt med mark
 • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa
  inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
 • trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:

 • oskyddat trä ovan mark.

Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och beslag ska vara ordentligt rostskyddade - använd rostfritt alternativ före varmförzinkat. Ytbehandling med till exempel alkydoljefärg eller transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att småsprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med färg eller penetrerande grundolja.

3.1 Skivmaterial

Till ramper och andra konstruktioner för skateboardåkning bör man välja skivmaterial som tål påverkan från väder och vind. Det finns en rad alternativ på marknaden. Man kan till exempel välja björkplywood eller vattenbeständig formplywood wira/film. Skivor av björkplywood är mycket bra till skateanläggningar men materialet är inte behandlat och måste därför målas två gånger per år. Skivor av wira-plywood är färdigbehandlade och bra att använda för skateboardbanor. Livslängden för dessa två typer av skivor är ungefär densamma.

4. Dimensioner

Ramper och konstruktioner för skateboardåkning kan utformas på olika sätt och i olika storlekar och kräver olika dimensioner på trämaterialet. Här visas några standardtyper och förslag på dimensioner ges. Vanligast är att man använder antingen 45 x 95, 45 x 145 eller 45 x 195 till de bärande delarna.

5. Byggbeskrivningen

I följande text visas och förklaras hur man bygger några standardkonstruktioner för skateboardåkning. Byggbeskrivningen är framtagen av Skogsindustrierna i samarbete med TreFokus AS i Norge, Skateguiden och erfarna skateboardåkare.

Curb

2438x1218x315

 1. Bygg två ramverk så som visas på ritningen, 2420 långa och 250 höga.
 2. Skruva fast en 40 bred remsa av 15 plywood i ytterkanten längs den ena sidan. Remsan ska vara 2420 lång.
 3. Spika på reglar som är 1150 långa med mellanrum på cirka 200.
 4. Kläd in sidorna på curben med skivor på 9 tjocklek. Skruva fast skivorna.
 5. Skruva fast VKR-röret (fyrkantsjärn). Borra hålen en bit in och på mitten av VKR-röret så som ritningen visar. Gör mellanrum på cirka 500. Använd 5 mm borr för att borra genom hela järnet och 10 mm borr för hålen på ovansidan.
 6. Skruva på skivan till platån.

 


Materialspecifikation till Curb

Benämning Dimension Längd Antal (st)


Reglar till stomme

Björkplywood till inklädnad

Björkplywood till platån och
remsan

VKR-rör (fyrkantsjärn)


45x95

9x1220x2440


15x1220x2440

3x50x50


ca 23 m


2438
1


1

1


 Obs! Spill är inte medräknat.


 

Bank

3609x2438x1000

 1. Lägg ut en 3600 lång regel på marken. Spika sedan ihop två 850-långa reglar med en regel på 1100 och fäst i änden på den långa regeln. Sätt samman tre likadana sådana konstruktioner och lägg dem bredvid varandra med mellanrum på cirka 1068.
 2. Såga tre stödben på 2442, snedsåga i bägge ändar och spika fast de tre lutande stödbenen upptill i ramen. Snedsåga de tre reglarna på marken så att reglarnas ändar ansluter till stödbenen.
 3. Spika fast 2420 långa reglar på hela banken - på de lutande stödbenen och på platån. Gör mellanrum på cirka 200.
 4. Kläd in bankens sidor med skivor på 9 tjocklek. Fäst skivorna med skruv.
 5. Skruva fast en 280 bred och 12 tjock skiva på den nedersta regeln så att den ligger ned mot marken. Ovanpå den skruvas en stålplatta med 3 tjocklek. Försänk skruvhuvudena.
 6. Lägg på åkytan och platåskivan. Tjockleken ska vara 15. Fäst skivorna med skruv.

 

 
Materialspecifikation till bank

Benämning Dimension Längd Antal (st)


Reglar till stomme

Reglar till stödben

Björkplywood till inklädnad

Björkplywood till åkytan
och platån

Björkplywood som underlag
till stålplattan.

Stålplatta


45x95

45x145

9x1220x2440


15x1220x2440


12x280x2440

3x340x2438


ca 60 m

ca 8 m


3


3


1

1

 

Obs! Spill är inte medräknat.


 

Miniramp

7518x2444x1140
 

 

 1. Rita upp och såga ut sex böjar från skivor med 12 tjocklek. Hur man gör framgår av figuren. På detta sätt får man ut två böjar från en skiva.
 2. Reglar på 7500 läggs ut bredvid varandra som tre bärreglar. Lägg dem på högkant med mellanrum på 1143. Lägg på reglar vågrätt med en höjdskillnad på cirka 10 från varandra (det skapar ett fall som gör att regnvatten rinner av).
 3. Mät 1000 ut från mitten av reglarna på yttersidorna och skruva fast böjarna där.
 4. Sätt samman bärreglarna med hjälp av en regel på varje sida invid änden av böjarna. Botten i minirampen ska vara en rektangel med vinklar på 90 grader. Detta kontrollerar man enklast genom att mäta att diagonalerna mellan reglarnas ytterkanter är lika långa.
 5. Spika fast de reglar som ska vara i botten på rampen med mellanrum på cirka 170.
 6. Montera den regel som ska stå lodrät i bakre kanten på böjen på alla sex ställen. Reglarna ska sluta 115 från böjens högsta punkt. Sätt fast alla böjarna.
 7. Skruva på reglar 2420 i båda böjplanen med mellanrum på cirka 170. Såga ut hack och fäst med vinkeljärn i den mittersta böjen. Den översta ribban snedsågas så att den ligger an mot reglarna i ramverket.
 8. Montera de lodräta reglarna i bakre kanten av platån på båda sidorna. Sätt fast dem med trekantiga plywoodlaskar som visas på ritningen.
 9. De sex bärreglarna till de båda platåerna läggs på högkant och fästs med trekantiga plywoodlaskar.
 10. Spika fast reglarna (2420) ovanpå de båda platåerna med mellanrum på cirka 170.
 11. Kläd in platåerna med skivor på 9 tjocklek. Skivorna skruvas fast.
 12. Skruva på två lager med skivor på 9 tjocklek till åkyta, börja med rampens botten. Förskjut skivorna på lager nummer 2 så att fogarna inte kommer på varandra. Snedsåga skivorna upptill så att konstruktionsröret (coopingen) passar in.
 13. Gör hål i coopingen i båda ändarna. Borra först ett hål på 5 och använd sedan 10 borr till topphålet. Skruva fast coopingen. Den ska sticka ut cirka 5 utanför åkytan och 5 ovanför skivan på platån.
 14. Skruva på platåskivan.

 


Materialspecifikation till miniramp

Benämning Dimension Längd Antal (st)


Björkplywood till böjarna

Björkplywood till platåerna

Björkplywood till åkytor
och inklädnad

Reglar till stomme

Konstruktionsrör

Stålrör till cooping


12x1220x2440

15x1220x2440


9xx1220x2440

45x95ø60,3x2,9

ca 130 m2454


8

2


14

2

Obs! Spill är inte medräknat.


 

Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår