AlltomBostad

Bygg ett lusthus - byggbeskrivning

Planering

Att bygga ett vackert lusthus kan vara något av en utmaning. Stommen kan byggas in med glasfönster och dörrar. Eftersom ytan på detta lusthus understiger 15 m2 och nockhöjden är 3,0 m behövs inte bygglov. Lusthuset kan jämföras med en friggebod. Observera dock att det på en tomt får finnas flera friggebodar, men att deras sammanlagda yta inte får överstiga 15 m2. Om lusthuset placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs grannens medgivande.

Läs mer i Byggbeskrivning Bygglov Bygganmälan.

Det är en fördel om man har tillgång till en elektrisk byggcirkelsåg, som har snedställbar klinga. Vid all geringsågning är det viktigt med god passning mellan anslutande bitar. Synliga springor kan fyllas med mjuk fogmassa efter att ytorna har målats. Använd patron och fogspruta.

 

 

Materialval

Träkonstruktioner som dessa utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Till stolparna, syllen och golvreglarna väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A.

Till övriga delar väljer du oimpregnerat trä eller tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB. Läs mer i Byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Det är viktigt att sammanfogningar görs starka. Alla fästdon och beslag av metall ska vara av rostfritt stål eller varmförzinkade.

Ytbehandling: Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Därefter målar man med en alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen utförs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor som bör mättas med träskyddsmedel. Svåråtkomliga ställen målas före montering. Transparent träolja skyddar golvets yta och motverkar att små sprickor uppstår. Vid grundmålning för slamfärg eller linoljefärg, följ färgtillverkarens anvisningar. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 %. Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare. Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Golvkonstruktion

Är marken stadig kan det kanske räcka med att bygga lusthuset på 8 stycken betongplattor (block) (1) som avvägs horisontellt med rak regel och långt vattenpass. Alternativt kan betongplintar eller en åttkantig betongplatta gjutas. Det är viktigt med ett stöd under husets mittpunkt. Placera fuktavskiljande syllisolering av grundpapp mellan betong och trä.

Bredd mellan två parallella syllytterkanter (2) är 2400. Sned-kapa 8 stycken ytterbitar med 22,5° vinkel, längd 994. De skråspikas samman med 100-3,4, alternativt 125-4,0. Kontrollmät. Placera in fem tvärgående golvreglar (3) på c-avstånd 400-500. De spikas fast utifrån med 125-4,0. Infästningen av golvreglarna kan förstärkas med byggbeslag.

Till golvet (4) används 28 x 120 trallvirke. Förborra spikhål vid ytterkanter och längdskarvar, då spricker inte träet. Golvytterkanten täcks runt om med en täckram (5). Om dess överkant snedsågas eller hyvlas med lutning utåt underlättas avrinning.

Klicka här för större bild

Stolpar

De åtta stolparna (6) som är 2250 höga spikas ihop av dubbla 45 x 120 reglar. Upptill sågas urtag för takstolarnas överarmar (7) och hammarband (8), se detalj A. Deko- rativa avfasningar görs med vertikalfräs/ handöverfräs och 45° frässtål men kan även hyvlas/filas. Markera först med strykmått. Stolparna ställs på golvet och förankras med byggvinkelbeslag och ankarspik 40-4,0 eller ankarskruv.

Först tillverkas en takstol mellan två stolpar, lutning 25°, som ritningens tvärsnitt visar. Överram (7) 45 x 120, underram (9) 45 x 95, lodrät stödbit 45 x 95. Underram spikas mot överram med 125-4,0 och 100- 3,4 räfflad spik. Fogen kan dessutom förstärkas med spikningsplåtar/ankarspik på båda sidor, se detalj A. Takstolarna sticker ut 280. Ändarna är avkapade lodrätt.

Bågen reses, lodas in med långt vattenpass och sned- eller krysstagas provisoriskt med träribbor som spikas fast med 75-2,8.

Nästa stolppar reses och stagas. Överram (7) och underram (9) ansluts vinkelrätt mot den resta takstolen. Förstärk eventuellt med vinkelbeslag. Sett ovanifrån bildar de båda takstolarna ett kors. Kontrollera att alla mått och vinklar stämmer.

Nu reses de övriga fyra stolparna och hammarbandet (8) 45 x 145 spikas fast upptill i urtagen vid stolparnas insida, se detalj.

Hammarbandets överkant snedsågas 25° för att ansluta under takpanelen/råsponten (10). Ändarna snedkapas 22,5° för att passa mot överramen (7). Övriga fyra överramar skråspikas fast mellan nockkryss och stolpändar. Här används inga underramar.

 


Konsolstöd
mellan stolpe och takfot. Varje ruta motsvarar 20 x 20. Gör först en mall av papp eller tunt skivmaterial. Rita upp formen på ämnen av kvistren rakfibrig furu 28 x 95. Kontursåga med elektrisk band- eller sticksåg. Bryt kanter med slippapper och fil. Ytbehandla före montering.

 

Taket

Taket (10) är råspont 17 x 95. Sätt första brädan nere vid takfoten. Låt den sticka ut nedanför takstolens tassar så att brädan sedan får stöd av takfotsbrädan (11). Vänd spontens fjäder mot nocken och brädans ohyvlade sida uppåt. Spika med 75-2,8. Taktäckning görs med tjock skyddsbelagd takpapp. Montering enligt tillverkarens anvisningar.

Den kontursågade takfotsbrädan (11) 22 x 95 ansluts under tak och mot takstolarnas ändytor. Takfotsbrädans mönsterkant har cirka 35 radie. De åtta dekorativa konsolstöden (12) är cirka 340 långa och kontursågade ur dimension 28 x 95. Förborra spikhål innanför de avrundade ändarna och spika fast dem på plats med spik 100-3,4.

 

 

Räcket

Räckets överliggare (13) 45 x 120, samt de båda horisontella reglarna (14) 34 x 70, snedkapas 22,5° och skråspikas fast med spik 75-2,8 mellan stolparna. Höjd över golv cirka 950. Det är bra om överliggaren kan avrundas lite upptill så att vattenavrinning underlättas. Använd hyvel/elhyvel. Räckesspjälorna (15) tillverkas av 22 x 95-145. Kontursågning görs med elektrisk bandsåg eller sticksåg. Bryt kanterna väl med slippapper eller handöverfräs och kullagerstål 45°. Snedsåga droppnäsa nertill. Ytbehandla spjälorna med penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt och alkydoljegrundfärg. Färdigmålas före montering. Spika med spik 60-2,3.

 

Avslutning

Som avslutning upptill på taket görs en rund eller åttkantig profilerad spets, 500-600 hög. Här är den gjord som en vindflöjel med svarvade profilkulor av trä, monterade på en rundmässingsstång med diameter 8. Flöjeln av svartmålad mässingsplåt har ett fastlött rör som träs på stången. Röret ansluter nertill mot en fastlödd bricka på stången.

 

Materialspecifikation

 

Material Dimension Längd Mängd
1 Betongplattor,alt. betongplintar

8 st.
2 Syll, impregneratklass NTR/A 45 x 145 994 8 st.
3 Golvreglar, impregneratklass NTR/A 45 x 145 2310 3 st.1657 2 st.
4 Trallgolv, impregneratklass NTR/AB 28 x 120
ca 50 lm
5 Täckram, impregneratklass NTR/AB 22-28 x 45
ca 10 lm
6 Stolpar, impregneratklass NTR/A 7 Överramar/takstol 45 x 120 2250 16 st.


45 x 120 1730 2 st.1705 2 st.1695 4 st.
8 Hammarband 45 x 145 925 8 st.
9 Underramar/takstol 45 x 95 2298 1 st.1126 2 st.

Lodrät, stödbit/takstol 45 x 95 441 1 st.
10 Tak, råspont 17 x 95
ca 10 m2
11 Takfotsbräda 22 x 95 1342 8 st.
12 Konsolstöd 28 x 95 ca 340 8 st.
13 Överliggare räcke,impregnerat klass NTR/AB 45 x 120 881 8 st.
14 Spikreglar räcke,impregnerat klass NTR/AB 34 x 70 845 14 st.
15 Räckesspjälor 22 x 95 805 63 st.

Takpapp

9 m2

Vinkelbeslag

4 st.

Spikningsplåtar 80 x 240 x 1,5
8 st.


Obs! Spill är inte medräknat. Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår