AlltomBostad

Bygg ett tak över uterummet - byggbeskrivning

Planering
Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning och färgsättning. Komplettera gärna skärmtaket vid entrén med ett litet trädäck, i ett eller flera trapplan. Det tillför huset en trevlig byggnadsdetalj.

 
Skärmtaket kan antingen göras som ett rakt pulpettak eller som ett delat sadeltak. Om pulpettak väljs bör en hängränna placeras i framkant så att regnvatten leds ut åt sidan. Om sadeltak väljs placeras hängrännor efter sidorna så att regnvatten leds bort från husväggen.
 
Taket över uteplatsen behöver inte täcka hela altanen. Huvudsaken är att det avskärmar mot starkt solljus och skyddar möbler och dynor mot regn. Stolparna kan nertill bilda upplag för framkant på ett trädäck över mark. Skärmtaket kan byggas samman med plank, spaljé eller glaspartivägg så att utrymmet också får en hörna i lä. Men var aktsam om helheten. Bygg inte in altanen så mycket att uterumskaraktären försvinner.
 
Tak över uterum och entréer får man uppföra utan bygglov om takets yta är högst 15 m2. För större tak krävs bygglov. Om någon del av taket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs medgivande från grannen. Alla mått är i mm där inget annat anges.
 

Materialval
Stolpar, staketdetaljer, överliggare och konsoler till skärmtaket är trädetaljer som med tiden utsätts för stora påfrestningar i form av regn, sol, kyla och belastning. Till dessa rekommenderas tryckimpregnerat virke klass NTR/AB. I övrigt väljs hyvlat virke av god kvalitet.
 
Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Uterummets skärmtak av plast eller plåt måste tillfälligt kunna tåla större snölaster. Alla fästdon, beslag av metall samt spik ska vara ordentligt rostskyddade med exempelvis varmförzinkat ytskydd, alternativt rostfritt stål.
 
Ytbehandling: Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Därefter målar man med en alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen görs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Var särskilt noggrann med ytbehandlingen av ändträytor som bör mättas med träskyddsmedel. Svåråtkomliga ställen målas före montering. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 % (gäller även tryckimpregnerat trä). Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare. Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning. 

 

Tak över uterum
Skärmtakets laster fördelas med takbalkarna. I framkant med stolpar c-avstånd 1000-1 200 som förankras i plintar. Bärlinan (1) utgör stöd i bakkant. Alternativt kan takbalkarna (6) fixeras mot vägg med balksko 45 x 137 som fullspikas eller fullskruvas med ankarspik 40-4,0 eller ankarskruv. Stolparna skruvas fast mot de varmförzinkade plintbeslagen med genomgående skruv i förborrade hål. Upptill förbinds stolparna med ett hammarband (2) i urtag med minst 4 stycken trådspik 75-2,8 från vardera sidan. Nertill, mellan stolparna, kan ett räcke göras. Stommen är två horisontella räckesreglar (3) som spikas fast i passande urtag med trådspik 75-2,8. Ett tätt räcke tillverkas av stående spjälor (4) som spikas mot räckesreglarna med trådspik 60-2,3. Spjälorna snedsågas nertill så att droppnäsa bildas. Ovanpå fixeras en täckbräda (5) med avrundad översida för god vattenavrinning.

1. Bärlina 45 x 145-170
2. Hammarband 45 x 145-170
3. Räckesregel 45 x 95-120
4. Räckesspjäla 22 x 95-120
5. Täckbräda 34 x 145
6. Takbalk 45 x 145-170-195
7. Bärregel 45 x 45-70
8. Vindskiva 22 x 145

 

 
 
 
 
 
Takbalkarna (6) skråspikas rakt över stolpe mot hammarbandet (2) med en trådspik 100-3,4. Denna infästning kan säkras med vinkelbeslag 90 x 90 x 40 som fullspikas eller fullskruvas med ankarspik 40-4,0 eller ankarskruv mellan (2) och (6). Baktill skråspikas takbalkarna mot bärlina (1) och väggen. Ovanpå takbalkarna spikas bärreglar (7) med trådspik 75-2,8. För virkestjocklek över 34 används trådspik 100-3,4. Mot bärreglarna monteras plast- eller plåttaket enligt tillverkarens anvisningar.
 
Mot bärreglarnas utstickande ändar spikas vindskiva (8) med trådspik 75-2,8. Ovanpå vindskivorna fixeras fabriksmålade vindskivebeslag med klammerspik 30-2,5. Framtill mot takbalkarnas utstickande snedfasade ändar kan en täckbräda spikas fast så att den hamnar under utstickande tak och linjerar med vindskivans underkant. Använd trådspik 75-2,8.
 
Plintar
Om marken består av grus och sten gräver man cirka 500-600 djupa plinthål, i vilka betongen gjuts direkt. Beslagen riktas och fixeras varvid de gjuts fast.
 
Om matjordslagret är tjockt eller om marken är lerig och tjälskjutande måste betongplintarna längre ner i marken för att få fast underlag. Gräv först ett djupt hål och gjut en liten bottenplatta av betong. Tryck fast en bit armeringsjärn i mitten. När gjutningen hårdnat placeras en rund gjutform av papp med ø 150 i hålet och jorden fylls tillbaka runt om gjutformen. Därefter fylls pappröret med betong. Till stolpe A ingjuts stolpsko 90 x 90 och till stolpe B stolpsko 115 x 90.
 
Stolpar
A spikas ihop av två reglar 45 x 95 med trådspik 75-2,8 från båda sidor. Det är då lätt att göra urtag för horisontella reglar och stolpen spricker inte lika mycket som om den är av ett massivt ämne.

B spikas ihop av två ytterbitar 34 x 95-120 och en mittregel 45 x 70-95. Stolpen är som en I-balk i tvärsnitt. Anslutningen mot horisontella reglar blir snygg och stabil. Stolparna fästs i stolpskor med genomgående skruv.
 
 
 

Skärmtak vid entré
Skärmtaket görs 1000-1 200 djupt så att det täcker ordentligt.

Först tillverkas stödkonsolerna 9. Gör väl passande urtag och slitsar. Markera, såga, hugg med brett stämjärn, fila med flat fil, fasa synliga kanter. Spika med 125-4,0 trådspik eller skruva samman delarna och försänk skallarna snyggt.

Skruva fast stödkonsolerna mot väggen med långa franska skruvar som ska fästa i underliggande regelverk. Förstärk eventuellt med vinkelbeslag 90 x 90 x 65 som fullspikas med ankarspik 40-4,0. Spika fast tvärbiten 10 med 2 stycken 125-4,0 per ände och förstärk på insidan med vinkelbeslag 50 x 50 x 40 som fullspikas med ankarspik 40-4,0.
 

 
 
Takstolarna 11 förbinds upptill med laskbräder 12 som spikas fast ordentligt med trådspik 60-2,3, 2 x 8 + 8 stycken per takstol. Fäst takstolens högben på konsolen, sedan ett horisontellt urtag lika konsolens bredd (45) har gjorts, med vinkelbeslag 50 x 50 x 40 som fullspikas med ankarspik 40-4,0. Formen på utstickande tassar sågas med elektrisk band- eller sticksåg.

Gavelspetsen 13 kläs in med smala panelbräder. Ett plant undertak av samma material kan spikas fast ovanpå stödkonsolernas horisontella överdelar. Detta tak kan då skjuta ut så långt att det ansluter mot yttertakets undersida.

Yttertaket 14 är råspont som spikas mot takstolarna med trådspik 75-2,8 och kläs in med takpapp. Takpappen viks upp ovanpå trekantlist mot vindskiva och husvägg. Vindskivan 15 spikas fast mot utskjutande tak och trekantlist. Använd pappspik 20-2,8. Täck ovansidan med vindskivebeslag som spikas fast mot vindskivans utsida med klammerspik 30-2,5.
 
 
 
 
C Oavsett vilken takbeklädnad man väljer ska övergången mellan husvägg och tak skyddas med ett droppbleck. Den kan som här placeras bakom panelbräderna eller fällas in utvändigt i hugget eller sågat spår. Mellanrummet mellan droppbleck och panelkant måste vara minst 20.
 
Enkelt skärmtak
 
 
 


Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare


Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår