AlltomBostad

Bygg staket & plank - byggbeskrivning

Planering

När du väljer stakettyp bör du ta hänsyn till omgivningen eftersom ett staket inte bara påverkar den egna trädgårdens utseende utan också den närmaste miljön, och kanske kvarteret eller bostadsområdet som helhet.

Traditionellt bygger vi relativt låga staket som ramar in eller markerar tomtgränsen. I radhusområden och förtätad villabebyggelse med små tomter är det motiverat att med höga staket och plank skapa insynsskyddade uterum och småträdgårdar.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Stolpfästen

 

Enklast är att slå ner spetsade staketstolpar i grävda hål.

Obs! Spetsning ska vara gjord före impregnering. När stolpen är nerslagen och står rakt och stadigt fylls hålet med stenar som packas ordentligt. Ett eventuellt fastspikat kryss av tvärreglar nedtill på stolpen förstärker ytterligare. Överst fylls hålet igen med betong. 

Ett annat sätt är att gjuta betongplintar i hål i marken på vilka stolparna fixeras med dubbla kraftiga, varmförzinkade plattjärnsbeslag.

I hålets botten cirka 600-800 djupt gjuts en liten bottenplatta av betong. Ett kraftigt armeringsjärn trycks fast i mitten. När gjutningen hårdnat placeras en rund gjutform av papp Ø 150-200 i hålet och jorden fylls på runtom. Därefter fylls pappröret med betong varvid två varmförzinkade plattjärnsbeslag 6 x 40 gjuts fast. Vid fastgjutningen stagas och fixeras beslagen med en träkloss.

Ytterligare en grundläggningsmetod är ett engelskt stålfundament som slås ner i marken med slägga. Här slipper du både grävning och gjutning. Fundamentet består av en stolpsko svetsad på ett spetsat stål.

 

Bygglov

Staket är inte bygglovspliktigt. Plank som omger en skyddad uteplats i anslutning till huset är också befriat från bygglov, om det inte är högre än 1,8 m, inte sträcker sig mer än 3,6 m ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

 

Materialval

Till stolpar väljs tryckimpregnerat trä klass NTR/A. Stolparnas
dimension bestäms av staketets eller plankets höjd och av stolpavståndet
(maximalt 2 000). Är stolpavståndet exempelvis cirka 1 800 kan stolpar 70 x 95 användas vid höjder upp till cirka 800, och 95 x 95 vid höjder från 900 upp till cirka 1800. Till spikreglar väljs tryckimpregnerat trä klass NTR/AB. Spikreglarna dimensioneras efter avståndet mellan staketstolparna och efter höjden på staketet.Vanligtvis är det tillräckligt med två reglar. Spjälorna
görs till exempel av ytterpanelbräder med en sida finsågad. Det ger bra fäste för färgen. Beslag och spik bör vara av rostfritt material eller varmförzinkat.

Bra ytbehandling får man med minst tre strykningar alkydoljefärg, avsedd för utvändigt bruk. Små kvistmärken kan täckas med kvistlack före målning. Första strykningen (grundningen) görs med en alkydoljegrundfärg. Behandla ändträytorna med penetrerande grundolja eller någon lämplig träskyddsprodukt före grundningen. Var särskilt noggrann vid alla ändträytorna så att de blir ordentligt mättade med färg. Måla inte på trä med en fuktkvot över 16% - gäller även för impregnerat trä. Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare.

 

Två stolpar

Dessa stolpkonstruktioner kan användas till staket och plank där man eftersträvar stark infästning av reglarna. Reglarnas längdskarvning döljs och staketets baksida blir snygg. Upptill avslutas stolpen med en täckplatta utformad så att vatten rinner av.

 

 

 

Konstruktion

Lämpligt avstånd mellan stolparna är 1 500-2 000 beroende på konstruktion och spikreglarnas dimension.

Spänn först ett riktsnöre utefter staketets tilltänkta sträckning. Fördela avståndet jämnt mellan stolparna med hänsyn till eventuell grindöppning. När stolparna fixeras i marken riktas de i lodläge med vattenpass. Ta ut en syftlinje med spänt riktsnöre och ögonmått så att stolparna står i rak linje. Stolparnas/staketets överkant avvägs och kapas. Använd riktsnöre och långt vattenpass. Hänsyn måste tas till markens lutning.
Stolparna snedsågas upptill för god vattenavrinning.

Om spikreglarna fälls in i urtag i stolparna blir sammanfogningen starkare och snyggare. Infästning utan urtag förstärks med vinkelbeslag på undersidan. Lämplig dimension på spikregel är 45 x 70-120. Reglar utomhus bör snedfasas på ovansidan för att underlätta vattenavrinningen. Du kan antingen be att få dem snedsågade hos din bygg- och trävaruhandlare eller hyvla dem själv. Spjälornas nedre ändar sågas (hyvlas) så att en "droppnäsa" bildas. Droppnäsan gör att vattnet inte sugs upp och spjälorna håller längre. 

 

 

Staket i backe

Det kan vara svårt att konstruera ett snyggt staket på en tomt som sluttar. Överst är ett lågt plank med successivt avtrappande horisontell överkant. Underkanten kan antingen följa markens lutning eller anpassas till en betongsockel med fastgjutna stolpfästen.

 

 

Tre varianter

De rakt avsågade spjälorna är 22 x 70. Överkanten och underkanten
snedsågas för god vattenavrinning.

Tätt staket av 22 x 95 virke, utformat som ett lågt plank med snedställd vattbräda i överkant. Kan göras med eller utan små dekorativa trekantiga utsågningar.

I underkant snedsågas spjälorna för god vattenavrinning, så kallad droppnäsa.

De tre horisontella reglarna är 45 x 120. Används endast två ökas dimensionen till 145 eller 170. Längdskarvning görs dold invid stolpe.

 

Två grindar

Grindarna är tillverkade av samma dimensioner som staketen. Använd långa och kraftiga hakgångjärn av varmförzinkat plattjärn. För att grinden ska bli diagonalstyv och stadig placeras en snedsträva från nedre gångjärnsfästet och snett uppåt. Snedsträvans ändar ska fixeras i väl passande urtag. Läs mer i Byggbeskrivning Grindar.

 

Vacker överkant

De här staketspjälorna är 22 x 70-95. Varje spjälform kan
användas enskilt eller kombineras med andra så att en vacker
överkant bildas. Även genom att växla dimensioner, till exempel
bredderna 45 och 70, kan man få trevliga variationer.

 

Plank

Ett plank runt tomten ger skydd mot insyn och buller. Invid
uteplatsen ger det vindskydd och avskärmning. Välj helst
samma panel som huset har, eller en paneltyp som dominerar
i grannskapet.

 


Ett 1500 högt plank ger bra avskärmning utan att helt skymma utsikten från tomten. Ett lågt plank i kombination med exempelvis syrener ger ett bra insynsskydd under den varma årstiden. Ett halvhögt plank med pergola/överliggare upptill ger ett bra stöd för klängväxter. Ett högt plank kan se tråkigt ut om det är långt. Bryt av med plank i olika höjder, en port eller
en spaljédel.

Ett traditionellt plank tillverkas av stående ytterpanelbräder med en sida finsågad 22 x 120-145. Ovanpå ligger en snedställd vattenbräda, tryckimpregnerad klass NTR/AB, med en horisontell bräda under.
En mer bearbetad variant har lockläkt och en avslutningsbräda upptill med utsågade valvbågar. Utsågningarna görs med elektrisk sticksåg.

 

Dubbelsidigt plank

Ett dubbelsidigt plank tillverkat av liggande bräder ser likadant
ut på båda sidor. Det är bra när till exempel två grannar bygger
tillsammans. Som vindskydd är det här planket bättre än ett
plank som är helt tätt. Upptill avslutas planket med en snedställd
tryckimpregnerad vattbräda, klass NTR/AB.

 

 

Om plankhöjden överstiger 1 600 bör man ha ytterligare en horisontell
spikregel. I stället för stolpe i hörnet placeras två stolpar på 500 avstånd från hörnet.

 

Port i plank

Ett alltför högt plank kan kännas tungt. Ett plank som är 1 700-1 800 högt med överliggare är en bra lösning. Som en markering ovanför den dubbla porten har överliggaren en lätt svängd form. Den biten bandsågas fram ur ett grövre
ämne. Portöppningen är cirka 1 200 bred. Den vänstra dörren låses med en kraftig skjutregel ner i en betongplint i marken. På baksidan förses dörrarna med snedsträvor. 

 

  Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare


 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår