AlltomBostad
 
Callidus AB

Visa alla produkter från: Callidus AB

Vattenrening från Callidus AB

AKF vattenfilter mot humus - Se mer på vår hemsida

AKF vattenfilter mot humus

Callidus Original AKF Klarfilter försett med aktivt kol speciellt anpassat för vattenrening. När vattnet passerar genom kolmassan absorberar kolet dålig lukt och smak, färg och grumlighet samt organiska föreningar. Används även för avklorering av vatten.

Avsyrningsfilter ANF - Se mer på vår hemsida

Avsyrningsfilter ANF

Callidus Original ANF: Avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH värdet i vattnet. Filtermaterialet förbrukas successivt och fylls på med jämna mellanrum, normalt 2–3 gånger per år. Genom att automatiken är monterad på sidan är det lätt att öppna och fylla på filtermassa!

Callidus Original AINF: Reducerar även järn och mangan, se info för järnfilter. Behållare tillkommer.

Delta vattenfilter mot kalk - Se mer på vår hemsida

Delta vattenfilter mot kalk

Delta avhärdningsfilter är marknadens minsta. Denna vattenrenare är smidig att installera och behöver inte ens elanslutas. Ett litet kalkfilter med stor kapacitet. Använder samma teknik som NF men är mer driftsnålt.

Delta finns i två storlekar: Simplex för normalhushåll och Duplex för större förbrukning.

Manuellt avsyrningsfilter UNF - Se mer på vår hemsida

Manuellt avsyrningsfilter UNF

Avsyrningsfilter som neutraliserar och höjer pH-värdet i vattnet. UNF installeras då pH-värdet är det enda problemet och det inte finns halter av järn, mangan, partiklar eller färg. Filtret installeras före tryckkärl.

NF vattenfilter mot kalk - Se mer på vår hemsida

NF vattenfilter mot kalk

Filtermaterialet avkalkar vattnet genom att ta bort kalcium och magnesium. Detta kallas jonbyteteknik och sker genom att man tillför salttabletter som aktiverar filtermassan. Automatisk backspolning.

Radonett vattenfilter mot radon - Se mer på vår hemsida

Radonett vattenfilter mot radon

Används för vattenbehandling vid höga halter av i första hand radongas, svavelväte och metangas. Även de aggressiva egenskaperna reduceras genom effektiv luftning/syresättning.

Rostfritt vattenfilter mot järn- och mangan - Se mer på vår hemsida

Rostfritt vattenfilter mot järn- och mangan

AIF Rostfritt: Vattenfiltret har automatisk backspolning och genom att filtermassan syresätts fäller järnet ut och stannar i filtret. Under backspolningen laddas filtermassan om och järnutfällningarna spolas ut.

AINF Rostfritt: Samma vattenfilter som ovan men har en filtermassa som också har pH-höjande egenskaper.

Uvex vattenfilter mot bakterier - Se mer på vår hemsida

Uvex vattenfilter mot bakterier

UVEX: Används för att reducera bakterier i vattnet. Genom att belysa vattnet med UV-ljus oskadliggör man dessa skadliga organismer! För bästa effekt med UV vattenrening bör vattnet vara fritt från partiklar som t.ex. järn, mangan, kalk och ytvatten innan UV lampan används.

Vattenfilter mot järn och mangan - Se mer på vår hemsida

Vattenfilter mot järn och mangan

Callidus Original AIF: Ett bra altermativ när du har järnhaltigt vatten. Detta vattenreningsfiltret har automatisk backspolning och genom att filtermassan syresätts fäller järnet ut och stannar i filtret. Under backspolningen laddas filtermassan om och järnutfällningarna spolas ut. Callidus Original AINF: Samma vattenfilter som ovan men har en filtermassa som också har pH-höjande egenskaper.

Zero 100 - Dricksvattenrening - Se mer på vår hemsida

Zero 100 - Dricksvattenrening

Ett litet, lättplacerat vattenfilter med en separat tappkran för att rena dricksvattnet. Använder metoden omvänd osmos med fyra olika membran/filter som vattnet passerar genom. Renar även bl.a. salt, klorider, nitrat, nitrit och metaller.

Lokala återförsäljare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår