AlltomBostad

Ett norrländskt löfte

Ett norrländskt löfte

Våra golv och paneler håller vad vi lovar. Uppväxta i barrskogsbältet med lång erfarenhet av virkeskvalitet ger en yrkesstolthet som förhindrar oss att sätta vårt varumärke på produkter där råvaran inte håller måttet. Det handlar också om förädlingskvalitet, om nedtorkning och ytbehandling. Och till sist handlar det om din upplevda kvalitet som passform, monte- ring, underhåll och kundservice. Om alla bitar är rätt, då är det kvalitet. Basecokvalitet. Vi lovar.

Läs mer på vår hemsida