AlltomBostad

Gratis byggtips!

Gratis byggtips!

Här finns byggbeskrivningar, dim. program, materialspec., byggfilmer m.m.

Allmänt - om bygglov och bygganmälan, om material, tillbehör etc.
Utvändigt - om utomhussnickerier, om att bygga bod, staket etc.
Invändigt - om inomhussnickerier, om att bygga bastu, lägga trägolv
Renovering - om att bygga innervägg, byta fönster etc.

Läs mer på vår hemsida