Här hittar du flera modeller av Attefallshus

Här hittar du flera modeller av Attefallshus
Nu är stugbyggarna i full gång med nya ritningar och modeller på Attefallshus. Till en början var det oklart om den bostadspolitiska idén skulle bli verklighet. Den nya bostadsformen fick tummen ner av lagrådet men väntas trots allt att klubbas igenom av riksdagen i juni och träda i laga kraft den 2:a juli i sommar. Stugbyggarna har redan börjat presenterat olika modeller i storleken 25 kvm och variationen är stor - allt från strandhus till fjällstugor. Upphovsmannen och bostadsministern Stefan Attefall har all anledning att vara glad, upp till 200.000 Attefallshus beräknas byggas, något som främjar både de bostadslösa och byggsektorn. Ett litet extrahus på gården kan bli tonåringens första hem. Perfekt även till studenten som behöver bostad för en kortare tid på annan ort. Webbsidan Attefallshus.se har gjort en genomgång av leverantörer och byggare av de nya 25 kvm stora bostäderna.

De åtgärder som nu föreslås få genomföras utan bygglov är:
a) till byggnad till en- och tvåbostadshus om högst 15 kvadratmeter,
b) inredande av ytterligare en bostad i enbostadshus,
c) byggande av högst två takkupor på en- och tvåbostadshus, och
d) byggande av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad med en höjd om högst 4 meter och en yta om högst 25 kvadratmeter (sk Attefallshus).
Av remissen framgår inte om tillbyggnad och/eller komplementbostadshus ska kunna förses med källare.

Atterfallshus
E
nkelrum
J
abo Dalstorp 25

Facebook Twitter Google Plus Google Plus