AlltomBostad
 

Innan du börjar spackla golvet...

För att få plana golv att lägga matta eller parkett på, är spackel eller avjämningsmassa det enda alternativet.

Eftersom alkaliteten i betongen kan bryta ned lim och matta, krävs ett avjämningsskikt om minst 5 mm för att minimera detta.

Verktyg och redskap

Blanda spackel
Ska du blanda en liten sats spackel, räcker det med burk och en sticka att röra med. Större mängder blandar du med murslev eller i en hink med borrmaskin med visp.

Primning
Använd en mjuk borste när du lägger ut primern. På större ytor kan du använda en borste med långt skaft.

Spackling
Använd stålspackel, ca 30 cm bred för mindre ytor och 50–60 cm bred för större ytor.

Avjämning av större ytor
När du avjämnar större ojämnheter behöver du en regel.

Prima innan du spacklar

Prima golvet för att ge bra vidhäftning för spacklet/avjämningsmassan.

Primern behövs för att ge bra vidhäftning mellan underlag och spackel/avjämningsmassa. Primern binder damm och lösa partiklar och hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och bildar blåsor på ytan. Använd weber.floor 4716 primer.

Lägg på primer
Använd en mjuk borste när du lägger ut primern. På större ytor kan du använda en borste med långt skaft. Var noga med att täcka hela ytan. Låt primern torka och bilda film. Om primern sugs upp av underlaget, stryker du en gång till. Undvik pölar. Spacklet ska läggas på inom 1–2 dygn efter att du primat golvet.

På nygjutet underlag

Ju lägre tid du kan låta betongen torka innan du lägger på avjämningsmassan, desto bättre är det.

Avjämna större ojämnheter

Ringa in ojämnheterna och prima underlaget.

Om golvet har större ojämnheter, bör de lagas innan du spacklar hela ytan. Ringa in ojämnheterna och prima underlaget. Blanda och lägg ut spackel. Avsluta med att avjämna med en rätskiva. När lagningarna har torkat, primar du igen och spacklar hela golvet.

Blanda spackel/avjämningsmassa

Blanda först vatten, sen pulver i omgångar. Rör med borrmaskin med visp.

När du blandar spackel är ordningsföljden viktig: först vatten och sedan pulver i omgångar. Mängden spackel beror på underlagets storlek och egenskaper.

Spackla inte under +10°C

När du spacklar får temperaturen inte understiga +10°C.

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår