Kostnadsfri e-kurs hjälper dig planera uterummet!

Kostnadsfri e-kurs hjälper dig planera uterummet!
Många drömmer om ett uterum och en del  står i startgroparna för att börja bygga ett. För dig som inte vet var eller hur du skall börja finns en ny tjänst som heter Uterumsskolan. Det är en kostnadsfri e-kurs i 10 delar där du på ett lättillgängligt sätt bildar dig en uppfattning om vad det innebär att bygga ett uterum, samt i vilken ordning du bör gå tillväga. Jag ha rinte testat sajten men det låter som ett bra verktyg. Ett uterum innefattar många olika delar, och hur vet man att man fattar rätt beslut? Storlek, materialval, fristående eller ihopbyggt med huset, bygglov...Vill man till exemplel bygga ett vinterbonat rum som är uppvärmt året runt så måste hela konstruktionen vara anpassad för det.

Uterum – för en optimal och lång sommar. Tänk vad skönt att sitta här och njuta av naturen då det annars varit för kallt för att sitta ute. Detta rum heter Optimal S30 och kommer från Skånska byggvaror.

Allt om uterum

Tips från Willab Garden 
S
kånska byggvaror

Facebook Twitter Google Plus Google Plus