AlltomBostad

Lägre driftskostnad med NIBE

Lägre driftskostnad med NIBE

Idag kan 80 % av hushållets energibehov utvinnas från en bergvärmepump, något som man inte ansåg vara möjligt för 15 år sedan. Förutsättningarna för energibesparing vid ett byte av bergvärmepump är därför mycket positiva.

När det är dags för utbyte av bergvärmepump, är NIBE F1255/F1155 ofta ett självklart val. De sex invertermodellerna tillhör alla våra toppresterande värmepumpar och har funktionen KB-styr, vilket möjliggör en optimering av det befintliga borrhålet. Den varvtalsstyrda kompressorn ser till att borrhålet inte överbelastas och motverkar på det viset eventuell nedfrysning. Ökad kontroll på energianvändandet och minskade elkostnader med hjälp av onlinefunktioner, såsom NIBE Uplink och Smart Price Adaption, är också exempel på hur man i en utbytessituation drar nytta av utvecklingen.

Läs mer på vår hemsida