AlltomBostad

Montera dörr

Att tänka på

Genom att byta ytterdörr ger du husfasaden en ansiktslyftning. Ur energisynspunkt kan det också vara ekonomiskt lönsamt eftersom nya dörrar ofta är betydligt tätare och bättre isolerade än gamla dörrar. Om byte av dörr väsentligt påverkar byggnadens yttre föreligger skyldighet att söka bygglov.

Läs mer i Byggbeskrivning Bygglov & Bygganmälan.

Det är viktigt att välja rätt storlek på dörren. Vid nybyggnad är dörrhålet i väggen frilagt och kan mätas direkt på plats eller via ritning. Vid ombyggnad kan det vara svårare att få fram det rätta måttet då det fria öppningsmåttet i väggen är inbyggt av foderlister och smyglister. Man bör därför börja med att riva bort dessa på, förslagsvis, insidan av dörren för att ta reda på det rätta öppningsmåttet i väggen. Dörrens karmyttermått bör vara 20-30 mindre än väggens dörrhål.

Verktyg som du behöver är hammare, skruvmejsel, tumstock, ett långt vattenpass, spik och skruv, eventuellt en borrmaskin, samt skruvdragare, fogspruta, plugg och skruv för infästning av dörren och två lister för mätning av diagonalmåttet. Dessutom behövs en speciell typ av drevremsa (isolering) samt bottningslist och fogmassa för tätning mellan karm och vägg.

För att förstärka inbrottsskyddet bör du välja en dörr med godkänd låsenhet, det vill säga som uppfyller kraven enligt svensk standard SS 3522 klass 3, eller komplettera med följande lås och beslag:

- Säkerhetsbleck: sitter i karmen och ska monteras med snedställda skruvar för att motstå högre brytkraft.

- Låshus, härdad regel och automatisk förregling vid 360° nyckelvridning. Gärna med bortasäker och hemmabekvämfunktion. Kan vara ett cylinder- eller tillhållarlås.

- Låscylinder, rund säkerhetscylinder på båda sidor av dörren. Använd samma nyckel till övriga lås så blir det mer lätthanterligt. Detta kallas för lika låsning.

- Bakkantsbeslag eller gångjärn med bakkantssäkring, monteras i dörrens bakkant och förhindrar att man kan lyfta av dörren.

Välj produkter som är godkända av försäkringsbolagen. Vissa försäkringsbolag ger premierabatt vid montering av godkända lås.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Montering av dörrkarm
 

Det väggmaterial som dörren ska fästas i avgör vilken skruv du ska använda. I betong, lättbetong eller tegel måste det borras och pluggas. Till trä använder du i första hand karmskruv eller karmhylsa med fästskruv men även träskruv går att använda vid montering av dörrkarm. Börja med att kontrollera att golvet under dörren är vågrätt. Justera med kilar eller klossar (1) av exempelvis hårt trä som stöd under tröskel (2) och karm (3). Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta. Karmunderkant ska vara i samma nivå som den färdiga golvbeläggningens översida. Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje skruvhål. Kilarna placeras parvis, en från in-sidan och en från utsidan. Ytterligare två kilpar placeras på gångjärnssidan. Kilar måste också placeras vid bakkantssäkringar och slutbleck för lås. Kontrollera att godtagbart mothåll finns för slutbleckets säkerhetsskruvar.


Kontrollera med ett långt vattenpass (4) att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Kontrollera också att karmen inte lutar inåt och utåt. Vid behov justeras med ytterligare kilar eller justera karmhylsorna.

Först ska gångjärnssidan i väggstommen fästas. Därefter låssidan. Är karmen bredare än 1200 bör den fästas även i mitten upptill. För att få god passning kan dörrbladet utnyttjas som mall.

Mät även de båda diagonalerna (5) i karmöppningen. Det är viktigt att diagonalerna är precis lika långa, justera vid behov med kilarna eller med karmhylsorna (1) och skruvarna (6).


Så här mäter du diagonalmåttet med hjälp av två lister. Lägg den ena listen på den andra. Håll dem diagonalt i karmöppningen. Drag ut listerna tills respektive listände ligger dikt an mot karmhörnet. Gör ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Gör nu samma sak på motstående diagonal. Om strecket hamnar på samma ställe är diagonalmåttet lika.

Karmfallsmåttet (invändigt öppningsmått mellan karmdelarna) kontrolleras uppifrån och ned. Måttet ska vara detsamma, gör eventuell justering med kilarna eller med karmhylsorna och skruvarna. Skruva slutligen fast dörrkarmen med träskruvar, justerbara karmskruvar eller karmhylsor och fästskruv.

Kapa kilarna i nivå med karmen. Häng i dörrbladet och kontrollera att det går lätt att stänga och öppna. Kontrollera att springor mellan dörrbladskant och karmfals är ett par millimeter (maximalt 3), justera annars kilarna och skruvarna. Säkerhetsskruvarna i slutblecket skruvas ut mot väggen.

 

 

Drevning och tätning

Dreva noggrant runt hela karmen och från båda sidor. Använd speciell drevremsa och något platt verktyg. Täta även mellan färdigt golv och tröskeln. Isoleringen ska fylla ut fogen ordentligt utan att packas för hårt, då är det risk att karmen buktar.

Det är viktigt att drevningen (11) är diffusionstät (det vill säga ångtät) mot rumssidan och diffusionsöppen utåt. Använd diffusionstät elastisk fogmassa (9) och bottningslist (gummilist) (10) på rumssidan. Börja med att sätta in bottningslisten i fogen från insidan enligt A. Den bör ligga 10 innanför karmens baksida. Dreva därefter med en obruten mineralullsremsa som viks och trycks in i mellanrummet, runt hela dörrkarmen. För att drevningen ska vara effektiv måste mellanrummet vara 10-15.

Dörrtröskeln (2) ska avtäckas på utsidan med en tröskelplåt (14) för att skydda drevningen under tröskeln mot nederbörd. Normalt finns ett sågat spår eller urgröpning på framsidan av tröskeln för infästning av tröskelplåten.

Efter drevning monteras smyglister (12) och smygbrädor (8) av trä mot karmen och dörröppningssidorna i väggen. Sist monteras foderlister (7) och foderbrädor (13) runt dörröppningen på väggens in- och utsida.

 

 

 

Innerdörr

För montering av innerdörr gäller ovanstående men drevningen utgår normalt, dock inte om du monterar en ljudisolerad dörr. I så fall ska drevning utföras noggrant med en speciell drevningsremsa och bottningslist runt hela karmen samt mellan tröskel och golv.

Vid innerdörrar kan karmdjupet anpassas till aktuell väggtjocklek, vilket gör att karmen fyller ut hela väggtjockleken i dörröppningshålet. Karmdjup för innerdörrar finns normalt i standardstorlekarna 68, 93, 118, 130 och 147.

Som alternativt utförande, om karmen är grundare än vägg, kan en smyglist (12) monteras på ena sidan av karmen. Detta görs normalt på motstående sida av karmen i förhållande till hur dörrbladet öppnas.

 

 

Foder och smyglister

Foderlister monteras vanligtvis på båda sidor av väggen kring dörröppningshålet. Det finns släta foder i dimensionerna 12 x 43, 12 x 56 och 12 x 69.

Foderlist finns även som profilerad, allmogefoder i dimensionerna 15 x 69 eller 21 x 95.

 

Placering av dörr

Dörren bör i förhållande till dörrhålet sättas i linje med framkant av vägg sett från gångjärnssidan (för att dörrbladet ska kunna öppnas 180°).Materialet presenteras av:

Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår