Nytt smart sätt att skydda sig mot brand!

Nytt smart sätt att skydda sig mot brand!
Nästan alla i Sverige har brandvarnare. Men enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - med deras nätverk Aktiv mot brand har som uppgift att minska antalet bränder i bostäder, så fungerar den inte i var 10:e bostad! Det handlar alltså om ungefär 400 000 hushåll – som inte har en fungerande brandvarnare. En hisnade siffra! Den främsta orsaken till att den inte fungerar är att den testas för sällan och därför har Aktiv mot brand utvecklat en gratis SMS-tjänst som hjälper en att komma ihåg att testa sin brandvarnare. Den finns på www.skyddadigmotbrand.se.

Kom ihåg att testa din brandvarnare! Aktiv mot brand har en gratis SMS-tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa sin brandvarnare. Den finns på www.skyddadigmotbrand.se En brandvarnare kan innebära skillnaden mellan liv och död. Om den fungerar.
På bilden: Världens minsta brandvarnare, Almost Invisible, är godkänd enligt Boverkets regler. www.schneiderelectric.com

Följ Allt om bostad på facebook och på Instagram för att inte missa några nyheter.

Facebook Twitter Google Plus Google Plus