AlltomBostad

Rätt NTR-impregnerat trä på rätt plats

Rätt NTR-impregnerat trä på rätt plats

IMPREGNERAT TRÄ enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998

• Indelas i kvalitetsklasser med hänsyn till mest lämpliga användningsområde.
• Regelbunden kvalitetskontroll av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
• Får märkas med kvalitetsmärke.

Läs mer på vår hemsida