AlltomBostad
Skandinaviska Områdesskydd AB

Visa alla produkter från: Skandinaviska Områdesskydd AB

Bullerskydd Noistop Wood - Se mer på vår hemsida

Bullerskydd Noistop Wood

NoiStop Wood är ett absorberande bullerskydd som reducerar buller avsevärt. Bullerskyddet har en kärna av absorberande material som kapslar in buller på ett sätt som gör närområdet markant tystare. Det är ett snyggt och tidlöst plank som byggs av smala reglar med mellanrum vilket ger det en luftig känsla trots att det är helt tätt. De liggande reglarna passar både moderna byggnader som mer traditionella miljöer.

NoiStop Wood har en flexibel konstruktion med flera lätthanterliga modulstorlekar som kan kombineras på flera olika sätt för att få önskad bredd och höjd. Du behöver ingen lyfthjälp för att montera NoiStop, vilket är en stor fördel. NoiStop Woods yta fungerar som spaljé för klätterväxter och ger goda möjligheter att få bullerskyddet täckt av växter, och fär ökad genomsyn kan du kombinera med sektioner i plexiglas.

Sökord: bullerskydd, bullerplank.