AlltomBostad

Skruv- & spikguide

Att tänka på när du spikar

 • kommer spiken att utsättas för väta?
 • Vad är det för underlag
 • Vilket material ska jag fästa
 • Ska jag spackla eller måla sedan?

 

Spiken bör tränga in i underlaget cirka 2,5 gånger tjockleken på det material som fästes (gäller trä mot trä).

Vid spikning av lister med mera som ska spacklas och målas bör dyckert användas. Använd alltid dyckert vid dold spikning.

Vid spikning i betong ska spiken tränga in i betongen 15-20 mm för att få bästa grepp.

Blanda aldrig olika metaller med varandra, till exempel lättmetallspik på kopparplåt.

Använd alltid varmförzinkad spik utomhus och rostfri spik i speciellt utsatta lägen.

Den totala spikkostnaden kan under vissa betingelser vara lägre för kamgängad spik än för räfflad spik därför att antalet spikar oftast kan minskas.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

De vanligaste spiktyperna

 


Trådspik Räfflat skaft
, flat huvud. Den vanligaste spiktypen för byggnads- och snickeriändamål, till exempel regelverk, takstolar och byggnadsställningar.

Huggen räfflad dyckert
. Räfflat och hugget skaft, koniskt huvud. Används till spikning av bland annat spånskivor och hårda träfiberskrivor.

Dyckert
. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning.

Dubbelhuvad spik
. Räfflat skaft, dubbelhuvud. Används till bland annat formsättning och tillfälliga konstruktioner, till exempel stomsträvor under byggnadsskedet.

Pappspik
. Runt skaft, flat huvud. Används till takpapp och asfaltboard.

Kamspik
. Runt kamgängat skaft, flat eller lågkullrigt huvud. Används där höga krav ställs på utdragshållfastheten.

Huggen spik
. Runt hugget skaft, flat försänkt huvud. Används där extra god fästförmåga krävs, till exempel vid spikning av gipsskivor på träreglar.

Klammerspik
. Runt kamgängat skaft, svagt kullrigt huvud. Används inom plåtslageriet, exempelvis till fönsterbleck och fotplåt.

Ankarspik
. Runt kamgängat skaft, flat försänkt huvud. Används i kombination med byggbeslag.

Rostfri kamspik
. Runt kamgängat skaft, svagt kullrigt huvud. Används i fuktig och korrosiv miljö och där det ställs höga krav på utdragshållfasthet.

Lackerad trådspik
. Räfflat skaft, lågkullrigt huvud. Används till spikning av färdigmålade snickerier.

Rostfri trådspik
. Räfflat skaft, flat huvud. Används bland annat till ytterpanel och staket i impregnerat virke eller i övrigt där en säker och långlivad infästning krävs.

Slagspik
. Runt skaft, flat huvud. Används i samband med hårda material, såsom betong och tegel.

Rostfri dyckert
. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används till samma ändamål som rostfri trådspik men där försänkt huvud krävs.

 

Byggbeslag

 

 

Innan du börjar skruva

Utvecklingen och användningen av skruv har de senaste åren ökat markant. Nya förbättrade typer av skruv kommer ständigt och användningsområdet breddas. Med denna skruvguide presenterar vi utförligt information om att skruva i trä. Många av skruvleverantörerna har olika specialskruvar, varför denna skruvguide är generell.

Skruvens utformning för infästning i trästomme

Här följer några generella råd, tips och alternativ på skruvsortiment vid val av skruv i trästomme.

 • Längd: Tumregel: dubbla längden av det man ska skruva fast.
 • Gänga: Delgängad: skruvstammen närmast huvudet ogängad (trä/spånskiva/plywood). Helgängad skruv: (normalgips).
 • Vanligaste ytbehandling: Invändigt: elförzinkad, fosfaterat, gulkrom, vitlack. Utvändigt: Sandbond-Z, varmförzinkat, rostfritt, rostfritt/ syrafast.
 • Huvud: Koniskt: ofta rillor under huvudet för försänkt montage i trä/spånskiva/plywood/medel-/hård träfiberskiva. Platt: för synliga montage och utvändigt. Trumpet: för invändiga gipsskivor.
 • Spår: Rakt spår, krysspår (Philips och Pozidrive), fyrkantsspår, insex- eller torxspår.
 • Spets: Borrspets: så kallad självborrande skruv, behöver inte förborras. Gängad spets: för gips- och spånskivor. Fibercutsspets: används vid hårda material, till exempel spånskivor. Trubbig spets: så kallad spikspets medför mindre risk för sprickbenägenhet i virket än gängad spets.
 • Bits: I stället för skruvmejsel, använd skruvdragare och bits för enkel och snabb infästning. Bits ingår ibland i skruvförpackningen.
 • Övrigt: Det finns midjehölster för skruvdragare som underlättar arbetet med att alltid ha nära till skruvdragaren. Varvtal maximalt 2500 varv/minut. Det finns även vaxade skruvar för lättare skruvning. Skruv med motgäng närmast under huvudet minskar fiberresning och ökar mothållet.

 

Att tänka på när man skruvar

 • Invändigt trägolv: belasta golvbrädan mot underlaget vid montage för minskat golvknarr.
 • Utvändig träfasad: lockbrädan skruvas i spikläkten, inte i bottenbrädan.
 • Trall: sicksack-skruva varannan sida längs trallkanten för snabbare och enklare montage.
 •  

   

   

  Fördelarna med skruvning

 • Dragkrafterna klaras bättre än spik.
 • Demonteringen är enkel, virket förstörs inte utan går att återanvända.
 • Risken att virket spricker vid infästning nära virkesända (vid självborrande skruv) är mindre.
 • En nackdel är att skruv är något dyrare än spik, dock kräver spik generellt något tätare infästningspunkter, vilket medför att man kan spara in på det totala antalet infästningar och i viss mån även en del av arbetsinsatsen.
 •  

  Vid bärande konstruktioner, till exempel takstolar där ankarspik traditionellt används vid infästning, har en ankarskruv utvecklats. Skruv med mutterhuvud, så kallad fransk skruv, används då kraftig infästning krävs.Vid bärande konstruktioner ska byggnadskonstruktör/byggnadsingenjör anlitas för ett korrekt utförande.

  Tabell - Val av rätt skruv i trästomme

  Tabellen är generell. Ytbehandling, skruvlängd med mera kan variera något beroende på olika leverantörer. Kontrollera leverantörens anvisningar. Vid motstridiga uppgifter gäller leverantörens anvisningar före denna tabell.

   

  Tjocklek (mm) Skruvas i trästomme Vanligt förekommande
  ytbehandling
  Minsta längd Övrigt Max c-avstånd
  mellan skruv
  Antal/m2
  Invändigt
  Elförzinkat = min. 5 m skikttjocklek
  Fosfaterat = min. 96 tim. saltsprejtest
  Golv: bjälkar c 600
  22 Golvspån-skiva Elförzinkat, fosfaterat 50 (1), (2) 200 ca 18
  13 Golvgips-skiva Elförzinkat, fosfaterat 30 (1), (2) Trumpetskalle 300 ca 15
  14 Furugolv Elförzinkat, fosfaterat 28 (1), Spec. skruv 400 ca 25
  20-22 Furugolv Elförzinkat, fosfaterat 44 (1), Spec. skruv 600 ca 15
  25 Furugolv Elförzinkat, fosfaterat 47 (1), Trumpetskalle 600 ca 15
  30 Furugolv Elförzinkat, fosfaterat 62 (1), Trumpetskalle 600 ca 15
  Vägg/Tak
  12-16 Träpanel Elförzinkat, fosfaterat 30 (1) 600 ca 17
  22 Träpanel Elförzinkat, fosfaterat 40 (1) 600 ca 17
  12 Trälister 25 (1) 400 ca 3 st/m.
  13 Normal gips, 1 lager Elförzinkat, fosfaterat 30 Trumpetskalle (3) 18-20
  13 Hård gips, 1 lager Elförzinkat, fosfaterat 32 (1), (4), Trumpetskalle (3) (3)
  12 Spånskiva / plywood Elförzinkat, fosfaterat 28 (1), (2) (3) 18-20
  12 Hård/medel träfib.skiva Elförzinkat, fosfaterat 35 (1), (2) (3) 18-20
  12 Cementstab. träskivor Elförzinkat, fosfaterat 35 (1), (2) (3) (3)
  19 Spånskiva / plywood Elförzinkat, fosfaterat 40 (1), (2) (3) (3)
  19 Hård/medel träfib.skiva Elförzinkat, fosfaterat 40 (1), (2) (3) (3)
  Utvändigt Varmförzinkat = min.50 m skikttjocklek
  22 Trallvirke Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 40 (1), (2) 400 ca 47/24
  28 Trallvirke Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 51 (1), (2) 600 ca 35/17
  34 Trallvirke Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 70 (1), (2) 600-800 ca 35/17
  22 Träpanel Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 48 (1) 600 ca 35
  22 Lockbräda / locklist Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 65 (1) 600 ca 35/15
  34 Läkt för träpanel Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 70 (1) 600 ca 15
  9 Utvändig gips Sandbond-Z, rostfritt, Vfz 30 Platt huvud (3) 18-20

   

  (1). Delgänga. Skruvstammen närmast huvudet ogängad, minst lika med tjockleken på materialet som fästs in.
  (2). Rillor under huvudet, fräser ur och försänker skruven lättare vid hårda material.
  (3). Enligt leverantörens anvisningar. Olika c-avstånd runt kanter och på mittenrader. Krav på stomstabilisering/brandkrav kan förekomma, vilket medför tätare c-avstånd och eventuellt flera lager skivor.
  (4). Speciell skruv för hårdgips.

   

   

  Materialet presenteras av:


  Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare