AlltomBostad

Skydda dig mot brand!

Skydda dig mot brand!

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det där det brinner mest. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans.

Det finns mycket du kan göra för att undvika att det börjar brinna. När räddningstjänsten är på plats har branden ofta hunnit sprida sig och den största skadan har redan skett.

Skaffa brandvarnare, brandfilt och en 6 kg pulversläckare. Då varnas du om det börjar brinna och har chans att släcka branden. Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, men vi rekommenderar att du har en brandvarnare i varje rum där någon sover. Glöm inte att testa brandvarnarna en gång i månaden. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen.

Läs mer på vår hemsida