Snyggt glasräcke till uteplatsen och trappan

Snyggt glasräcke till uteplatsen och trappan
Jag har haft funderingar på att sätta ett räcke runt uteplatsen, men jag har inte helt bestämt mig om jag ska göra det eller inte. Dock har jag kikat runt lite för att se olika alternativ. Vetro har fina glasräcken som gör att det ändå känns öppet och rymligt. Nu har jag läst på lite och det verkar som om man ska satsa på lamellglas, för om det går sönder så blir det bara sprickbildning i glaset - det exploderar inte som härdat glas kan göra. Jag kan ju bara tänka mig hur det är att försöka hitta alla de glasbitarna i gräsmattan ifall olyckan skulle vara framme...och om det skulle falla ner från någon från en balkong, hiskelig tanke. Så det är glasklart att man ska satsa på bra glas helt enkelt.

Glasräcken är smarta att ha även vid trappor, både ute och inne. Inget som skymmer sikten och i ett trångt utrymme kan det skänka mer känsla av rymd. Enligt Boverkets Byggregler skall användas om man har en fallhöjd på mer än två meter. På Vetros hemsida står det att de alltid levererar minst 8,76 mm lamellglas för allas säkerhet. Better safe than sorry, som man säger på engelska.  Så här står det i Boverkets regler:

8:352 Skydd mot fall genom glas
Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.
Allmänt råd
Risk för fall kan anses föreligga då
– fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och
– avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.
Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som skydd.

8:353 Skydd mot skärskador
Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.
Allmänt råd
Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i
– glasräcken,
– glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter,
– glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter,
– glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter.


Boverket pdf

Vetro

Facebook Twitter Google Plus Google Plus