Sto Scandinavia AB

Visa alla produkter från: Sto Scandinavia AB

Fasader från Sto Scandinavia AB

Dekorativ ytbeklädnad - Se mer på vår hemsida

Dekorativ ytbeklädnad

Glasmosaik, natursten, tunntegel och dekorationstegel

För dekorativ fasadutsmyckning finns stora möjligheter.

StoGuard - Se mer på vår hemsida

StoGuard

- utvändigt stomskydd som höjer fuktsäkerheten

För energieffektiva hus är lufttäthet i konstruktionen av yttersta vikt. StoGuard är ett lufttätt, vattentätt och ångöppet membran som appliceras på utsidan av stombeklädnaden. Konstruktionen blir diffusionsöppen och lufttät och speciellt utsatta områden som plåtanslutningar, fönster och balkonger skyddas mot fuktläckage.

StoTherm Classic® - Se mer på vår hemsida

StoTherm Classic®

– cementfritt fasadisoleringssystem med hög mekanisk tålighet

StoTherm Classic® finns sedan drygt 40 år på marknaden och har vidareutvecklats kontinuerligt. Det globalt sett mest framgångsrika fasadsystemet erbjuder längst systemsäkerhet och längst livslängd – mer än 100 miljoner kvadratmeter fasadyta finns att referera till. Tio gånger högre stöt- och slagtålighet jämfört med mineraliska system, maximal spricksäkerhet och genomgående cementfria systemkomponenter gör StoTherm Classic® till ett tekniskt överlägset fasadisoleringssystem.

StoTherm Mineral - Se mer på vår hemsida

StoTherm Mineral

Obrännbart, mineralbaserat isolerat fasadsystem

StoTherm Mineral kombinerar omfattande designmöjligheter med lämplighet för nästan alla underlag. StoTherm Mineral är ett obrännbart fasadisoleringssystem med stenullsisolering eller stenullslameller. Ett flertal av olika ytor ger systemet stor utformningsfrihet. StoTherm Mineral är lämpligt på nästan alla underlag och de mineraliska systemkomponenterna ger hög diffusionsöppenhet.

StoTherm Vario - Se mer på vår hemsida

StoTherm Vario

Fasadisoleringssystem för kombinationslösningar

StoTherm Vario är den idealiska lösningen för den som vill kombinera fördelarna hos ett lätt, organiskt isolermaterial med en mineralbaserad ytputs. Även med konstharts- eller silikonhartsputs får systemet ett fint yttre - Vario står för mångsidighet.

StoTherm Vario D - Se mer på vår hemsida

StoTherm Vario D

– tvåstegstätat dränerat fasadisoleringssystem

StoTherm Vario D är den idealiska lösningen för den som önskar ett fuktsäkert system och som vill använda ett lätt isoleringsmaterial med bra isolervärde, god dräneringsförmåga och dokumenterad brandsäkerhet. Isolerskivan Sto-Ignucell Fasadskiva 036 har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. För att säkerställa lufttäthet och fuktsäkerhet i lättregelväggar ingår stomskyddet StoGuard i systemet, som därmed kallas StoTherm Vario D+. I och med detta erhålls ett tvåstegstätat dränerande fasadisolerssystem.