Svenska jordgubbar till midsommar i år?

Svenska jordgubbar till midsommar i år?
Bärfrämjandets odlingsprognos för de efterlängtade svenska jordgubbarna är försiktigt positiv. Den senaste tidens frostnätter, kyla och brist på sol gör att de tidiga skördarna blir mindre än beräknat och plockningstiden blir utdragen. Dock verkar prognosen om vi ska får svenska jordgubbar till midsommar lovande ut. Tjohoo säger jag! Svenska odlare arbetar ju hårt för att förlänga säsongen för de svenskodlade jordgubbarna, trots detta så ökar importen. Jag köper bara svenska jordgubbar, och njuter i stället fullt ut under den säsongen som vi har. I Skåne skördas de första tunnelodlade bären redan nästa vecka och de frilandsodlade beräknas vara redo för skörd i slutet av juni. I Värmland beräknar man kunna skörda de första bären odlade i tunnlar 22-25 maj och frilandbären beräknas vara mogna i mitten av juni. I Dalarna spås tunnelodlade bär plockningsklara till början av juni och frilandsodlade till slutet av juni.

Ny odlingsteknik gör att säsongen för färska svenska jordgubbar blir längre och finns på marknaden från maj och ända in i oktober. I år verkar vi få svenska jordgubbar till midsommar, i alla fall de som växer från Dalarna och nedåt.


www.barframjandet.se

Facebook Twitter Google Plus Google Plus