AlltomBostad
 

Tre förslag på åtgärder vid mögelangrepp

Obehandlat trä i förebyggande syfte:
t.ex. undertak, fasadbeklädnad, allt övrigt trä utvändigt

1. Om möjligt vänd hyvlat trä utåt (synligt) då hyvlade ytor vanligtvis är mindre smittade och mögelbenägna än sågade.

2. Kontrollera allt trä noggrant innan montering. Allt trä med synlig påväxt kasseras.

3. Behandla allt trä med Grön-Fri om möjligt innan montering. Detta kan göras med tryckspruta, roller, pensel eller doppning.

4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mättnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)

5. På ytor som ej skall målas lämnas utan åtgärd efter Grön-Fri behandlingen.

 

Obehandlat trä som har påväxt av svartpricksmögel (Cladisporium) m.fl.

1. Applicera Grön-Fri i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in Grön-Fri med hjälp av stålborste.

2. Låt Grön-Fri verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader. Ytorna borstas med stålborste tills den avdödade påväxten är borttagen.

3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mättnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)

4. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1år. Behandla eventuell ny påväxt med Grön-Fri.

5. Ett alternativ till målning är att bleka ytorna med Träblekmedel för att minska den synliga påväxten.

 

Målade ytor som har påväxt av svartpricksmögel (Cladisporium) m.fl.
OBS! Slamfärgsmålade ytor skall behandlas som omålade.

1. Applicera Prick-Fri i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in Prick-Fri med hjälp av stålborste så ökas effekten.

2. Låt Prick-Fri verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader.

3. Blöt ytorna med vatten och tvätta omedelbart med Målningstvätt och arbeta med en stålborste. Tvätta en begränsad yta i taget, skölj med vatten innan nästa yta behandlas. Upprepa hela behandlingen tills all påväxten är borttagen.

4. Grön-Fri behandla ytorna direkt efter tvättningen.

5. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mättnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)

6. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1år. Behandla eventuell påväxt med Grön-Fri.

OBS! För att göra rätt krävs en Fasadanalys. Den ger besked om påväxten även är mellan och under färgskikten. Fasadanalysen hjälper dig att göra rätt sak rätt.

 

Mögelangepp på slamfärg!

Förslag på åtgärder vid mögelangrepp på Slamfärg t.ex. Falu Rödfärg:

Obehandlat trä i förebyggande syfte:

1. Kontrollera allt trä noggrant innan montering. Allt trä med synlig påväxt kasseras.

2. Behandla allt trä med Grön-Fri om möjligt innan montering. Detta kan göras med tryckspruta, roller, pensel eller doppning.

3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.

4. På ytor som ej skall målas lämnas utan åtgärd efter Grön-Fri behandlingen.

 

Obehandlat trä som har påväxt av svartpricksmögel (Cladisporium) m.fl.

1. Applicera Grön-Fri i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in Grön-Fri med hjälp av stålborste.

2. Låt Grön-Fri verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader. Rester av påväxt kan lämnas orörda eller avlägsnas med styv borste.

3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.

4. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1år. Behandla eventuell ny påväxt med Grön-Fri.

 

Slamfärgsmålade ytor som har påväxt av svartpricksmögel (Cladisporium) m.fl.

Vid ommålning

1. Borsta eller tvätta ytan ren. Ta bort löst sittande färg med borste och vatten.

2. Applicera Grön-Fri i brukslösning med tryckspruta eller pensel.

3. Låt Grön-Fri verka minst ett dygn gärna längre.

4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.

5. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1år. Behandla eventuell påväxt med Grön-Fri.


När jag inte skall måla om

1. Applicera Grön-Fri i brukslösning med tryckspruta eller pensel.

2. Denna Grön-Fri behandling dödar påväxten inom ett dygn. Resterna av påväxten försvinner inte från ytan men det hämmar ytterligare påväxt.

Nymålade ytor bör inte behandlas på ett år.

OBS! För att göra rätt krävs en Fasadanalys. Den ger besked om påväxten även är mellan och under färgskikten. Fasadanalysen hjälper dig att göra rätt sak rätt.

Läs mer på vår hemsida
Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår