AlltomBostad
Menta Fönster AB

Visa alla produkter från: Menta Fönster AB

Glidskjutpartier - Se mer på vår hemsida

Glidskjutpartier

Glidskjutpartierna finns som 2 delat eller 4 delat. De har en unik vädringsmöjlighet (kipp) i den öppningsbara delen. Det gör att du får in frisk luft utan att behöva öppna hela partiet.

Sökord: Fönster, Träfönster, Skjutfönster, Glidskjutspartier, Glidfönster.