Combimix AB

Visa alla produkter från: Combimix AB

Fasader från Combimix AB

COMBITHERM A (CS IV) - Se mer på vår hemsida

COMBITHERM A (CS IV)

Combitherm är ett putsbruk i putsbruksklass CS IV (A) med vattenavvisande egenskaper i härdat tillstånd. Produkten är fiberförstärkt.

Putsbruket är avsett att användas vid renovering eller nyproduktion av mindre och större fastigheter. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Combitherm ingår i putskoncept Combi-Therm och i Combi-Rot Flex.

EXPANDER & ELEMENTFOGBRUK - Se mer på vår hemsida

EXPANDER & ELEMENTFOGBRUK

Kvalitetsprodukter för undergjutningar, fastgjutningar samt fogning av prefabricerade betongelement.

EXPANDERBETONG FIN - Se mer på vår hemsida

EXPANDERBETONG FIN

Expanderbetong Fin används vid betonggjutningar där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns.

FASAD - PUTSBRUK - Se mer på vår hemsida

FASAD - PUTSBRUK

Puts har använts sedan antiken. Combimix har tillverkat olika putsbruk sedan starten 2001. Men under den förhållandevis korta perioden har vi utvecklat våra putsbruk för att bäst fungera vid både renoveringar av gamla hus och nybyggnation. Speciellt vid renoveringar av äldre byggnader har vi använt oss av vår kunskap och erfarenhet för att utveckla ett modernt bruk som fungerar tillsammans med äldre tekniker.

FINBETONG - Se mer på vår hemsida

FINBETONG

Finbetong kan användas till de flesta typer av gjutningar.

Används vid gjutningar av plintar, pelare, stödmurar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Betongen ger god frostbeständighet. Produkten används i skikttjocklekar mellan 25–100 mm.

REPARATIONSBETONG - Se mer på vår hemsida

REPARATIONSBETONG

Combifix används för utjämning och lagningar av mindre hål. Produkten är spik- och skruvbar.

Spacklet används till lagningar i tak och på vägg där hållfasthetskraven är begränsade. Produkten används inomhus på underlag av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC m.m. Den kan även användas på golv där slitage och tryckbelastningar är begränsade.

SPRITPUTS NATURSTEN - Se mer på vår hemsida

SPRITPUTS NATURSTEN

Spritputs Natursten, är ett torrbruk baserat på natursten som ballast med naturlig basfärg och levereras opigmenterad. Blandas endast med vatten för att få bruk klart för en putsad yta med struktur från natursten. Vid behov av färgning används kalkcementfärg.

STANDARDBETONG - Se mer på vår hemsida

STANDARDBETONG

Vårt sortiment för standardbetonger omfattar de flesta typer av arbeten.

I sortimentet finns produkter till de stora byggena såväl som till de betydligt mindre, från till exempel gjutning av stolpar till torkvindor till gjutningar av grunder.

TUNNFOGSBRUK M10 - Se mer på vår hemsida

TUNNFOGSBRUK M10

Tunnfogsmurning av lättbetong. Sammanfogning av betongblock mm. Murbruksklass M10 (A). Fogtjocklek 3-4 mm. Stenmax 0,5 mm.

För tunnfogsmurning av lättbetongblock och andra murblock med god noggrannhet. Kan även användas som tunnputs på lättbetongblock inomhus. Vid användning till lättbetong ska tillverkarens rekommendationer följas. Kan användas under och över marknivå, både inom- och utomhus.