Värmebaronen AB

Visa alla produkter från: Värmebaronen AB

Bioenergi & Pellets från Värmebaronen AB

PELLETSPANNA Pellmax UB - Se mer på vår hemsida

PELLETSPANNA Pellmax UB

Pellmax UB är ett perfekt komplement till din nuvarande uppvärmning. Det enda kravet är ett vattenburet värmesystem och någon form av vattenmagasin/ackumulatortank. De flesta värmepumpar är anslutna till en elpanna med vattenfylld mantel - då är det enkelt att ansluta vår Pellmax UB.

Pannan är bara 95 cm hög och kompakt. Anslutningarna är lättåtkomliga vilket gör att den är enkel att installera.

PELLETSPANNA Pellmax CU - Se mer på vår hemsida

PELLETSPANNA Pellmax CU

Värmebaronens pelletspannor har rejäla brännkammare och askutrymmen och kan utan underhåll eldas i långa perioder utan att tappa sin höga verkningsgrad.

Pellmax CU har en klimatstyrd värmereglering som ser till att villan alltid förses med exakt rätt mängd värme även om temperaturen utomhus förändras hastigt. Under sommaren står pannan på standby och kör bara de vitala funktioner som krävs för att pannan ska starta felfritt när hösten kommer.

PELLETSPANNA Pellmax VX - Se mer på vår hemsida

PELLETSPANNA Pellmax VX

Vår Pellmax VX är en utpräglad pelletspanna som huvudsakligen är avsedd för uppvärmning av villor. Den har en stor varmvattenkapacitet via värmeväxlare, vilket gör att tappvattnet värms upp i samma takt som det förbrukas.

Den mekaniska termostaten kopplar in brännaren efter den temperatur man har valt. Dessutom träder elvärme automatiskt in som en backup om pelletsen råkar ta slut. Pannan kan om så önskas köras enbart med el vilket kan vara en fördel på sommaren.

PELLETSBRÄNNARE Viking Bio 20 - Se mer på vår hemsida

PELLETSBRÄNNARE Viking Bio 20

Pelletsbrännaren Viking Bio 20 har sålts i tiotusentals exemplar och är förmodligen Sveriges populäraste pelletsbrännare. Den är tillverkad för lång livslängd och låga installationskostnader. Viking Bio 20 passar till alla pannor tack vare sin framåtbrinnande konstruktion. Värmebaronen har sålt brännare under namnet VIKING i över 25 år.

PELLETSBRÄNNARE Viking Bio 35 - Se mer på vår hemsida

PELLETSBRÄNNARE Viking Bio 35

Viking Bio 35 bygger på samma teknik som vår mest populära pelletsbrännare - Viking Bio 20.
Viking Bio 35 är skapad för att att enkelt och effektivt kunna elda med pellets i större fastigheter. Brännaren är testad av SP, Statens Tekniska Forskningsinstitut. Brännaren gav goda miljövärden - klass 4 och uppfyllde kraven på hög säkerhet.