Wernamo Design AB

Visa alla produkter från: Wernamo Design AB

Växter & Odling från Wernamo Design AB

Rabattkanter - Se mer på vår hemsida

Rabattkanter

Med våra rabattkanter av plåt kan du skapa tydliga eller diskreta avgränsningar i din trädgård, helt efter eget tycke och smak. Våra kanter finns i olika höjder och med olika ytbehandlingar för att kunna fylla olika behov. Syftet med att montera rabattkanter kan vara att förhindra inväxning av ogräs, skilja på olika material, fungera som kantstöd, förenkla underhåll eller att skapa en vacker miljö med tydliga linjer.

Trädringar - Se mer på vår hemsida

Trädringar

Med en trädring från Wernamo Design skapar du distinkta kanter i din trädgård, förhindrar inväxning av gräs mot stammen och förenklar gräsklippning och underhåll. Trädringarna finns i svart, galvat och obehandlat utförande.