Plannja AB

Visa alla produkter från: Plannja AB

Yttertak & taktillbehör från Plannja AB

Plannja Trend 475 - Se mer på vår hemsida

Plannja Trend 475

Plannja Trend är en takprofil i nordiskt stil där funktionen är en naturlig del av designen. Med karaktäristiskt utseende och specialdesignat beslagspaket skapar du ett komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. Plannja Trend ett lättmonterat tak med klickfunktion och dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft.

Plannja Trend går dessutom att montera på fasad och är ett lyft för den som önskar skandinavsik design med rena eleganta linjer. Montera profilen liggande eller stående, blanda bredderna 275 och 475 i en stilfull design. Variationerna är många och oavsett val så får du en en fasad som motstår väder och vind i lång tid framöver.

Plannja Trend 275 - Se mer på vår hemsida

Plannja Trend 275

Plannja Trend är en takprofil i nordiskt stil där funktionen är en naturlig del av designen. Plannja 275 har tätare mellan profiltopparna än Plannja 475. Välj dem var för sig eller varför inte kombinera dessa två bredder för att ge extra liv och karaktär till ditt tak.

Plannja Trend går dessutom att montera på fasad och är ett lyft för den som önskar skandinavsik design med rena eleganta linjer. Montera profilen liggande eller stående, blanda bredderna 275 och 475 i en stilfull design. Variationerna är många och oavsett val så får du en en fasad som motstår väder och vind i lång tid framöver.

Plannja Royal - Se mer på vår hemsida

Plannja Royal

Takpannan Plannja Royal är en storsäljare som finns i flera kulörer

Plannja Royals formspråk uttrycker en enkupig takpannetradition, fast i modern tappning. Detta tak är en storsäljare som finns i flera kulörer, med all säkerhet också en som passar dig och ditt hus. Plannja Royal tillverkas även i resistent aluminium som är särskilt lämpad för kustnära hus.

Plannja 20-105 - Se mer på vår hemsida

Plannja 20-105

Plannja 20-105 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Från ekonomibyggnader till arkitektritade objekt. Vår klassiska 20-profil efterfrågas helt enkelt av alla som vill ha en funktionell beklädnad av väggar och tak, både inomhus och utomhus. Plannja 20-105 skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat eller Polyester och finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. Profilen tillverkas även i aluminium.

Plannja Pannplåt - Se mer på vår hemsida

Plannja Pannplåt

Plannja Pannplåts diskreta profilering smälter väl samman med släta fasader, stora fönster och linjespel av trä och metall.

Blunda och tänk på ett klassiskt tak i plåt. Bilden som dyker upp på näthinnan brukar vara ett tak av Plannja Pannplåt. Just nu upplever vår Pannplåt en renässans. Dels för att den ofta rekommenderas inom restaureringar och byggnadsvård, dels för att den harmonierar med den populära funkisstilen. Plannja Pannplåts diskreta profilering smälter väl samman med släta fasader, stora fönster och linjespel av trä och metall. Byggnaden får såväl ett långlivat skydd som ett klassiskt uttryck under många, många år.

Plannja Modern - Se mer på vår hemsida

Plannja Modern

Plannja Moderns smala profiler och vassa kulörer ger huset ett helt eget uttryck.

Ett lyft inom skandinavisk takdesign. Passar såväl för funkishus som för mer klassicistiska hus- och takstilar. Takets profilerade linjespel associerar till gediget plåthantverk. Plannja Modern är belagd med åldersbeständig Hard Coat och finns i flera valbara kulörer.

Plannja Regent - Se mer på vår hemsida

Plannja Regent

Takpannan Regent ger hustaket en elegant framtoning.

Plannja Regent ger hustaket en elegant framtoning. Formspråket knyter an till en enkupig panntradition, med en vågprofil något lägre än den hos Royal. Regentpannan ger en bra totalekonomi sett till inköpskostnad, läggningsarbete och underhåll. Plannja Regent tillverkas även i resistent aluminium och är särskilt lämpad för hus nära våra saltstänkta kuster.

Plannja Regal - Se mer på vår hemsida

Plannja Regal

Plannja Regal är en takpanna med distinkt design.

Takpannans profil och steghöjd skapar skuggeffekt som ger taket liv och karaktär. Takpannan har omvikt framkant vilket ytterligare förstärker hållbarhet och korrosionsmotstånd samt ger ett tilltalande estetiskt utseende. Plannja Regal ryms på en industripall och är därmed lätt att lagra och transportera. Dessutom är konstruktionen så flexibel att monteringen kan utföras av en ensam takläggare.

Plannja Sinus 18 - Se mer på vår hemsida

Plannja Sinus 18

Sinus är en tak- och fasadprofil och tillför ett estetiskt uttryck när man kombinerar den med andra material. Minsta taklutning är 14 grader. 10-14 grader med dubbelt sidöverlapp och tätning i änd- och sidöverlapp. Detta ger en täckande bredd av 984 mm mot normala 1060 mm.

Sinus böljande linjespel passar för fasad men också för tak. Den vackra plåtprofilen används interiört och exteriört på kommersiella fastigheter och varför inte som spännande accent på villan? Framförallt tillför Sinus byggnader ett estetiskt uttryck när man kombinerar den med andra material såsom t ex puts eller trä.

Takgenomföring - Se mer på vår hemsida

Takgenomföring

Plannja tillverkar anpassade ventilationshuvar och avloppsluftare till respektive takpannor och profiler som ger en tät och estetsisk lösning för alla typer av tak. Merparten av alla tak har behov av ventilationshuvar eller avloppsluftare som avslutning ovan tak på en byggnads ventilations- eller avloppssystem. Plannja Takgenomföringar är enkla att montera och att justera till olika taklutningar då de är ställbara mellan 14-45°.

Plannja Combideck 45 - Se mer på vår hemsida

Plannja Combideck 45

Plannja Combideck är enkel att lägga och minskar tiden för formsättning. Profilerna är självbärande upp till 2,4 meters spännvidd, vilket reducerar behovet av stämp.

Plannja Combideck är enkla att lägga ut och bildar en utmärkt plattform för arbetet med ursparningar, armering och gjutning. Bärande konstruktioner och grundläggning kan minskas i dimension, varför det går åt mindre mängder betong och armering. Installationer av vvs, el, ventilation med mera görs med fördel mellan undertaket och det färdiga bjälklaget. Plannja Combideck medger tunnare och lättare bjälklag. Profilen på Plannja Combideck är utformad så att betongen "griper tag" i plåten och skapar en extremt stark konstruktion.

Beräkna mitt tak - Se mer på vår hemsida

Beräkna mitt tak

Beräkna mitt tak hjälper dig att få en kostnadsuppskattning på ett komplett tak inklusive alla tillbehör och takavvattning, med de mått ditt eget tak har. Du kan skriva ut eller spara det kostnadsunderlag som skapas och ta med det till någon av våra återförsäljare för att från dem få en detaljerad offert över de produkter du behöver till ditt nya tak.

Bandtäckning - Se mer på vår hemsida

Bandtäckning

En del i det estetiska uttrycket

I händerna på duktiga plåtslagare blir Plannja Planplåt ett vackert skiv- eller bandtäckt tak på byggnader där materialets stora flexibilitet, höga kvalitet och vackra utseende sätts i främsta rummet. Band- och skivtäckta tak och fasader är inte längre bara en traditionell företeelse.

Plannjas planplåt har låg materialvikt per kvadratmeter, rik kulörskala och finns i bandbredderna 470, 570 och 670 mm. Detta innebär att i stort sett vilken byggnad som helst kan skräddarsys med nya kreativa uttryck.

Bleck & Beslag - Se mer på vår hemsida

Bleck & Beslag

Plannjas beslag är anpassade för olika taktyper och takprofiler, de skapar en genomtänkt helhet. Därutöver behöver huset både fönsterbleck och beslag för att skydda särskilt utsatta partier från naturens alla utmaningar.

Plannja 19R - Se mer på vår hemsida

Plannja 19R

Plannjas profiler fungerar utmärkt som heltäckande väggmaterial. Plannja 19R är vår bredaste fasadprofil.

Med Plannja 19R fasadprofil i stål får du en väggbeklädnad som både är ekonomisk, snabbmonterad och kräver minimalt med underhåll. Den täckande bredden är 1104 mm.

Plannja 20-75 Aluminium - Se mer på vår hemsida

Plannja 20-75 Aluminium

Plannja 20-75 är en aluminiumprofil för både tak och fasad.

Plannja 20-75 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Aluminiumprofilen är särskilt lämpad för hus nära våra saltstänkta kuster. Plannja 20-75 finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten och skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat.

Plannja 35 - Se mer på vår hemsida

Plannja 35

Plannja 35 har sin största användning som fasadprofil på ekonomibyggnader, lager, småindustrier etc.

Plannja 35 fungerar som både fasad och takprofil. Profilen kan monteras både lodrätt och vågrätt på väggen.

Plannja 45/45R/45F - Se mer på vår hemsida

Plannja 45/45R/45F

Plannja 45 finns i tre olika varianter, 45, 45F och 45R, och används som tak- och fasadprofil.

Plannja 45 passar som både tak- och fasadprofil på ekonomibyggnader, lager, småindustrier etc. Med sin profilhöjd klarar den stora laster och används ofta som bärande plåt på oisolerade och isolerade tak och väggar uppbyggda med åsar.

Plannja Sinus 51 - Se mer på vår hemsida

Plannja Sinus 51

Sinus är en tak- och fasadprofil och tillför ett estetiskt uttryck när man kombinerar den med andra material.

Sinus böljande linjespel passar för fasad men även som takprofil. Den vackra plåtprofilen används interiört och exteriört på kommersiella fastigheter och varför inte som spännande accent på villan? Framförallt tillför Sinus byggnader ett estetiskt uttryck när man kombinerar den med andra material såsom t ex puts eller trä. Kul

Plannja T70 - Se mer på vår hemsida

Plannja T70

T70-57L-1058 är en effektiv bärande profil med generös täckande bredd. Lämplig främst till mindre byggnader där spännvidden inte överstiger 4,8 m.

T130M - Se mer på vår hemsida

T130M

T130M är en mikroprofilerad bärande takprofil.

T130M har sin största användning som takprofil på ekonomibyggnader, lager och småindustrier.