Svalson AB

Visa alla produkter från: Svalson AB

Skärmvägg, Rumsavdelare från Svalson AB

Siläncio - Se mer på vår hemsida

Siläncio

Siläncio® – Kontorsavskärmning

Nu kan du skaffa dig ett eget justerbart "kryp-in" på jobbet. Siläncio® är den smarta skärmväggen som gör att du kan växla mellan lugn och ro eller full tillgänglighet på ett ögonblick.Med tanke på att man ibland umgås mer med sina arbetskollegor än sin familj kan det ibland vara extra skönt att omgärda sin arbetsplats med Siläncio®.

Siläncio® är en helt ny höj- och sänkbar avskärmning för arbetsplatser, utvecklat helt utifrån specifika kundförfrågningar.