Vattensäkert Kök Tollco AB

Visa alla produkter från: Vattensäkert Kök Tollco AB

Smarta hem från Vattensäkert Kök Tollco AB

Tollco Vattenlarm 230 volt - Se mer på vår hemsida

Tollco Vattenlarm 230 volt

Med vattenlarmet DropStop 700 slipper du tråkiga överraskningar i form av läckage och vattenskador. Lägg de smarta vattensensorerna i alla utrymmen som är fuktiga – exempelvis under diskmaskin, i diskbänksskåpet, kyl, frys, akvarium, golvvärmecentralen eller kulvertar, rörschakt och slitsar.

När vattenlarmet väl detekterar vatten larmar enheten med en tydlig larmsignal. Läckan kan på så sätt snabbt identifieras och åtgärdas direkt. Vattensensorerna blir aldrig förbrukade, utan kan bara torkas av och återanvändas på samma sätt.

Vattenlarmet drivs av 230vac och monteras i ett vanligt 230vac-vägguttag. Uttaget kan fortfarande användas för exempelvis diskmaskin.

Tollco Vattenlarm 9 volt - Se mer på vår hemsida

Tollco Vattenlarm 9 volt

Tollco Vattenlarm 9 volt med extern sensor monteras i dolda utrymmen och köksskåp där det finns risk för läckage. Varnar med signal, så du hinner upptäcka läckage innan skada är skedd.

Vattenfelsbrytare - Se mer på vår hemsida

Vattenfelsbrytare

Tollco erbjuder avancerade vattenfelsbrytare för villor och läckagebrytare som är anpassade för lägenheter, trycksatt vattenutrustning och offentliga lokaler.

Ofta uppstår vattenskador i dolda utrymmen som inte syns på ytan med blotta ögat. I ett sådant läge underlättar det om utrustning som i ett tidigt skede identifierar läckan och stoppar den.