Husgrunder

Beställ information om Husgrunder

Kontakter

Husgrunder Tänk på att även husgrundens kulör betyder mycket för helhetsintrycket av byggnaden. Välj därför med omsorg en kulör som stämmer överens med husets övriga färgsättning och byggnadsstil. Ta även hänsyn till den omgivande miljön kring huset, som markbeläggning, plank, utemöbler etc. Tänk på att grunden även påverkar byggnadens gestaltning.

Gå till produktens hemsida

Fler produkter från Alcro Färg