Avfallskvarnar

Vore det inte smart att kunna spola ner köksavfall i avloppet i köket utan att behöva sortera, kompostera och ha illaluktande och blöta påsar under diskbänken? Med en avfallskvarn kan du förenkla köksarbetet och samtidigt få en mer hygienisk miljö i köket. Vill du veta mer om avfallskvarnar hittar du mängder av matnyttig information här på sidan. Bland annat kan du läsa om hur avfallskvarnar faktiskt är mer miljövänliga än man kanske kan tro.

En avfallskvarn monterar du i avloppet under diskbänken. Du använder den för att mala ner matrester till så små beståndsdelar att resterna enkelt följer med vattnet vidare i avloppssystemet till reningsverket. På så sätt minskar du på soporna och slipper dålig lukt. Avfallskvarnen består av en motor och ett rivverk. Med smarta inbyggda säkerhetsfunktioner garanteras din säkerhet. Nya avfallskvarnar är dessutom mycket tystgående. Det enda du behöver tänka på är att avfallskvarnen bara fungerar under rinnande vatten.

Länge var det så att avfallskvarnar ansågs som mindre fördelaktiga ur miljösynpunkt. Första gången avfallskvarnen lanserades i Sverige blev den ingen större succé. Idag är läget dock ett helt annat. Det organiska materialet i form av matrester kan enkelt omvandlas till biogas genom rötning när avloppsvattnet når reningsverket. På så sätt återvinns energin i det organiska materialet, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Eftersom du minimerar sopmängden genom att använda en avfallskvarn minskar även behovet av transporter.

Här nedan hittar du leverantörer inom avfallskvarnar med tydliga produktbeskrivningar. Leverantörerna är utvalda med omsorg så att du ska få högsta möjliga kvalitet och service när du beställer en avfallskvarn till köket. Eftersom denna produkt ännu inte är särskilt välkänd och utbredd kan det vara klokt att kontakta en välrenommerad leverantör för att få bästa möjliga information och assistans.