Sol, Vind & Vattenkraft

Sol, Vind & Vattenkraft produkter

Alternativa energikällor är något som verkligen ligger i tiden. När energi- och oljepriserna ständigt verkar gå upp är det naturligt att många börjar fundera på att ordna med egna system för uppvärmning och el. Det är nog svårt att bli självförsörjande på värme och el inom en överskådlig framtid, särskilt med vårt kalla klimat, men med sol-, vind- och vattenkraft i småskaliga applikationer kan man komma en bit på vägen. Är du nyfiken på sol-, vind- och vattenkraft så har du mycket intressant att läsa här på alltombostad.se. Du kan bland annat läsa inspirerande reportage och tips samt få bra information om produktnyheter.

För ett enskilt hushåll är det främst solkraft som är intressant i dagsläget, även om det finns småskaliga system även för vind- och vattenkraft. Med en solfångare fångar du in värmen från solstrålarna i syfte att använda den för uppvärmning. Du kan värma upp både tappvattnet och inomhusluften. De vanligaste varianterna av solfångare är den plana solfångaren och vakuumrörsolfångaren. Båda dessa solfångare kan du montera på hustaket eller på någon av husets väggar.

Med solpaneler som består av solceller kan du omvandla solenergin till elektricitet. Denna funktion blir mer och mer populär, särskilt som priset på såväl enskilda moduler som nyckelfärdiga system hela tiden sjunker.

Det finns ett tiotal tillverkare av applikationer för sol-, vind- och vattenkraft i Sverige. Nedan kan du hitta information om ett antal tillverkare som vi har valt ut med omsorg. Du finner också ett antal produkter inom sol-, vind- och vattenkraft att läsa mer om. Här samlar vi både enskilda delar/moduler som nyckelfärdiga system.