Infraelement

Värme kan även på ett nytt sätt avges genom installation av Infravärme-element. Dess fördel är att uppvärmningskostnaden kan mer än halveras mot konvektions el-element. Med halverad uppvärmningskostnad blir installations- kostnad för infravärme element i regel återbetalda inom 3 år

Elementen går att beställas i ett antal varianter såsom storlek, färg, motiv, glas och således därigenom även ge ditt hem en ny design

Med infravärmeelement för uppvärmning av bostäder fås ett effektivt värmesystem. Inga andra värmesystem behövs för Ert behov av uppvärmning. Vilket ofta föreligger med effektiva konvektions värmesystem så som värmepumpar som kan behöva extra effekt när verkningsgraden sjunker och värme behovet är som störst, dvs. när kylan kommer så sjunker verkningsgraden, Vilket oftast löses med elvärme element eller patroner.

När infravärme elementen är i drift värmer de väggar, tak, golv, möbler och individer dvs. det blir varmt där vi vill att det ska vara en behaglig värme i bostaden. Infra-Värme tränger in ca 1 mm i materialen och lagrar värmen på alla ytor och individer (folk och djur).

Infravärme element har en högre yttemperatur och värmer bara fast material som då blir varmare än luften vilket ger en jämn temperatur i rummen. Med jämn temperatur i rummen ökar komforten även om luftens temperatur är lägre än vid luftburen värme. Som alla känner till om luftburen värme så blir det alltid varmast under tak och kallast vid golven och fönster vilket däremot inte uppstår med infravärme element.  Dessa onödiga förluster. Undvikes därmed.

Infravärme element ger även en minskad luftcirkulation vilket gör att det luftburna dammet minskar. På grund av detta behöver inte allergiker besväras lika mycket.