Centraldammsugare

Centraldammsugare finns i många olika typer även om grundprincipen är densamma. Vid nybyggnation monteras den fasta sugledningen inne i väggarna. I befintliga hus dras den genom skåpstommar, garderober eller håligheter. De kan också dras i källare eller på vind. Nytt sedan något år tillbaka är att det finns centraldammsugare anpassade för lägenheter, där man inte har möjligheter att dra rör.

För dagens centraldammsugare är miljö- och hygienaspekten viktiga delar i utvecklingsarbetet och det är inte bara damm som sugs upp, även mikroskopiska partiklar, kvalster och mikroorganismer försvinner.