Grund, dränering, avlopp

Grund, dränering, avlopp produkter

Den viktigaste delen av ett hus är grunden. Utan en gedigen grund som ger ett skydd mot marken under och på sidorna finns risken att huset drabbas av fukt- och mögelskador. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka fukt- och mögelskador innan stor skada har skett är det viktigt att du arbetar förebyggande. Om du bygger nytt bör du se till att alla konstens regler följs vid anläggningen av grunden. Om du misstänker att grunden i ditt befintliga hus är drabbat av fukt- eller mögelskador, se då till att omgående låta en fackman göra en besiktning.

På våra sidor om grund, dränering och avlopp hittar du inspirerande och informativa reportage, gör det själv-artiklar, byggbeskrivningar, guider för VVS, isolering och vattenrening, produktnyheter och mycket mer.

Dränering är ett samlingsbegrepp för i huvudsak två moment, nämligen fuktskydd samt bortledande av regnvatten genom dräneringsrör eller makadam. Det är grundens utformning samt markförhållandena i övrigt som avgör hur dräneringen ska gå till. Ett annat moment i bortledande av vatten är avrinning från yttertak och väggar.

När du planerar för att anlägga husgrunden är det också viktigt att du undersöker förekomsten av radon i marken. Radongas är hälsofarligt och gränsvärdena bör absolut inte överskridas. Om det finns radon i marken bör du vidta säkerhetsåtgärder bland annat genom att installera membran.

På den här sidan kan du hitta länkar till företag inom grund, dränering och avlopp. Varje företag är presenterat med kontaktinformation och de produkter som företagen tillverkar och saluför. Frågor kring grund, dränering och avlopp är inte helt enkla och det är viktigt att du använder produkter av hög kvalitet, så därför har vi valt ut både företagen och produkterna med omsorg.