Våtrumsgolv & vägg

Våtrumsgolv & vägg produkter

Det krävs att underlaget uppfyller vissa krav innan man installerar tätskiktet. Det är viktigt att tänka på vid installation av plastmatta som ytskikt för att undvika skönhetsfel. För en fackmässig installation av tätskikt ska underlaget vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer.

Vid tillskjutande fukt underifrån (vanligt i källare och äldre hus) ska man med hjälp av leverantör eller tekniskt sakkunnig utreda om tätskikt ska användas, samt i vilka delar av utrymmet tätskiktet ska appliceras.