Attefallshus

Attefallshus produkter

ATG 276000

ATG 276000

Attefallsstomme med 27° takstolar, porthål på gaveln.

Attefallshus gör det möjligt att bygga 25 kvadratmeter stort komplementhus utan bygglov

Skillnaden med dagens friggebodar är att husen ska kan användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.

Arean för komplementhuset kan delas upp i delar, dvs. t.ex. 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

Högsta nockhöjd - 4 meter

Nockhöjden är på max 4 meter för ett komplementhus medan endast 3 meter gäller för dagens friggebodar.

Förutsättningen är att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd. Byggs komplementhuset närmare än 4,5 meter till tomtgränsen förutsätts grannarnas godkännande.

Hur lång tid tar det att få startbesked?

Det går inte att ange någon exakt tid eftersom detta inte är lagreglerat, men om ritningar och kontrollplan för åtgärden uppfyller normala krav borde byggnadsnämnden kunna ge startbesked snabbt.